Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Atölyeleri Başladı

 

Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Atölyeleri bugün 19 şirket, 3 STK temsilcisinin katılımıyla Cihan Koral’ın kolaylaştırıcılığında 29 Eylül’de online olarak başladı.

Atölyeler, 2020 yılında yayımladığımız İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’nde sunulan politika ve uygulamaların hayata geçmesi için şirketleri destekliyor.

Katılımcılar, atölyelerde kurumlarda farkında olunmayan dışlayıcı uygulamaların nasıl tespit edileceğini öğrendiler. Atölyelerde çeşitlilik ve kapsayıcılık perspektifinin performans kriterlerine nasıl dahil edilebileceği; hedeflerin nasıl belirlenebileceğini ve kurum kültürünün nasıl dönüşebileceği tartışıldı.

Atölye çalışmaları boyunca katılımcılar grup çalışmaları, vaka analizleri, bilgi ve deneyim paylaşımlarıyla çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kapasitelerini geliştirmeye devam edecekler.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli uygulamalar yönetim aşamalarında daha iyi kararların alınması, yeni ürün ve hizmetlerin tasarım süreçlerinde inovatif yaklaşıma yol açması gibi açılardan şirketler için kritik bir önem arz ediyor.

Siz de şirketinizde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını nasıl uygulayabileceğinizi öğrenmek için İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.

 

 

X