ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK ATÖLYELERİ

 Programa Genel Bakış

Şirketlerin faaliyet gösterdikleri toplumlara karşı sorumlu davranmaları, daha adil ve eşitlikçi bir toplum için çaba sarf etmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, şirketlerin iş yerlerinde ve değer zincirlerinde ayrımcılığı önlemek ve eşitliği tesis etmek her şeyden önce etik yükümlülüğüdür. Toplumun bir yansıması olan iş yerlerinin farklı kimlik ve özellikler taşıyan çalışanlarına daha iyi çalışma koşullarını sunması, çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli politikalar belirlemesi şirketler için büyük bir potansiyelin kapısını aralar. Çeşitlilik temelli oluşturulan yönetim kadroları inovatif çözümleriyle şirketlerine daha fazla gelir sağlarken, bu yaklaşımın tüm şirkete yayılması yeni ürün ve hizmetlerin tasarım süreçlerinde daha inovatif yaklaşımların ortaya çıkması gibi fırsatlar sağlar.

 

İş dünyasını bu alanda desteklemek amacıyla UN Global Compact Türkiye çalışanları için daha adil ve eşit çalışma ortamları sunarak çalışanlarının tam potansiyelini ortaya çıkarmalarına imkan vermek isteyen tüm şirketlere yön göstermek amacıyla İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberini hazırlamıştır. Çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli adil ve eşitlikçi politikaları hayata geçirmek isteyen kurumlar için bir yol haritası sunan Rehberin sonunda, kurumların kendilerini değerlendirmeleri için kontrol listelerine yer verilmiştir. Şirketlerin bu alandaki iyi uygulamalarını yaygınlaştırmak ve birbirinden öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla Rehber’e ek olarak UN Global Compact üyesi şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda uygulama örneklerini bir araya getiren rapor yayımlanmıştır.

 

“Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Atölyeleri”, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını oluşturma ve hayata geçirmelerinde şirketlere yol göstermeyi amaçlamaktadır.

 

Atölyelere katılan şirketler:

  • İş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramlarını öğrenme,
  • Şirketlerinin bu alandaki performansını değerlendirme,
  • Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını ve eylem planını hazırlama,
  • İyi uygulamaları paylaşma,
  • Diğer katılımcıların deneyimlerinden ilham alma imkanlarına erişecektir.

 

Atölyeler kolaylaştırıcı desteği ile konu anlatımları, tartışmalar, grup çalışmaları, ve çeşitli egzersizler ile interaktif biçimde gerçekleşecektir. Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında iyi uygulamaları olan şirketler deneyimlerini ve iyi uygulamalarını paylaşarak birbirlerinden öğrenme imkanı bulacaklardır.

 Programın Aşamaları

1. Atölye– Tanımlar
– Kurumsal Liderlik
2. Atölye– İş Yaşamında Adil Olma: Kapsayıcı Sürekli İyileştirme, Politika ve Uygulamalar
– Sağlık, Güvenlik, Refah
3. Atölye– İnsan kaynakları Uygulamaları ve Süreçlerinde İyileştirmeler
4. Atölye– Raporlama
– Savunuculuk

TAKVİM

Başvuru Süreci:
16 Ekim 2023 – 10 Kasım 2023

Program dönemi:
Kasım 2023 – Şubat 2024

 

Atölye tarihleri:

I. Atölye: 23 Kasım 2023

II. Atölye: 21 Aralık 2023

III. Atölye: Ocak 2024

IV. Atölye Şubat 2024

 Katılım Şartları

  • UN Global Compact üyesi olmak ve UN Global Compact Türkiye Yerel Ağı’nın tüzel kişiliği olan Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği’ne kayıtlı olmak,
  • Program boyunca insan kaynakları, sürdürülebilirlik veya kurumsal iletişim gibi birimlerden atölyelere katılabilecek iki temsilci belirlemek.

 Notlar

  • Atölyelere katılım kontenjanla sınırlıdır.
  • Atölyelere katılım ücretsizdir.
  • Program hakkında detaylı bilgi için: info@globalcompactturkiye.org
X