CFO Buluşmaları: Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Finans

(15 Ocak 2020, Divan Brasserie) Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) ilke temelli bakmak, amaçlara ulaşılmasında şirketlerin tepe noktasındaki finans yöneticilerinin rolünü ele almak, sürdürülebilir finans uygulamalarının beraberinde getireceği yeni ekonomik fırsatları Türkiye iş dünyası gündemi ekseninde değerlendirmek ve finansal açıdan bir yol haritası belirlemek amacıyla UN Global Compact üyesi şirketlerin CFO’larını bir araya getiriyor. Global Compact Türkiye CFO Buluşmalarının ilki “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Finans” başlığı ile 15 Ocak 2020 tarihinde Divan Beyoğlu Brasserie’de gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmalarını Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Eşbaşkanları Ebru Dildar Edin ve Cem Köksal gerçekleştirdi.

Ebru Dildar Edin konuşmasında, Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu kapsamında geçmiş dönemlerde özellikle bankacılık sektörünü odağına alarak yaptıkları çalışmalara değindi ve Türkiye’de ilk defa 7 bankanın bir araya gelerek imzaladığı Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne ilişkin bilgi paylaştı. Proje finansmanı gibi uzun vadeli yatırımları kapsayan Bildirge kapsamındaki çalışmalar sonucunda reel sektörle etkileşimin artırılması gerektiğini fark ettiklerini belirten Dildar finans sektörü ve reel sektörün birlikte hareket ederek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirebileceğine inandıklarını belirtti.

Cem Köksal ise reel sektör ve finans sektörünün birbirinin tecrübelerinden faydalanmasının önemine dikkat çekerek şirketlerin tepe noktasındaki finans yöneticilerinin gücünden yararlanmayı ve sürdürülebilir finans alanındaki çabaları artırmayı hedeflediklerini belirtti. Köksal sürdürülebilirlik yatırımlarına ilişkin tecrübeleri paylaşarak bu alanın gelişmesinin önündeki engellere çözüm önerileri üretilebileceğini hem de ortaya çıkacak fırsatları yakalayabileceklerini dile getirdi. Köksal CFO’ların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının şirket performanslarında karşılığını bulacağının ve CFO’ların, SKA yatırımları ve yatırımcılar arasında bir köprü görevi üstlenebileceğinin altını çizdi.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın modaratörlüğünü üstlendiği toplantıda şirketlerin sürdürülebilirlik performansının finansmana erişimdeki rolü, sürdürülebilirlik veya pozitif etki yaratan alanlara odaklanan yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi için atılacak adımlar ve sürdürülebilir finans alanındaki engeller ve fırsatlar değerlendirildi.

Global Compact Türkiye CFO Buluşmaları ile, UN Global Compact’in küresel boyutta başlattığı “SKA’lar için CFO Görev Gücü”ne (CFO Taskforce for SDGs) de katkı sağlanması hedefleniyor. “SKA’lar için CFO Görev Gücü”ne ilişkin daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantı Katılımcıları:

• Cem Köksal Zorlu Holding CFO’su
• Ebru Dildar Edin Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı
• Adnan Dönmez WPP – GroupM CFO’su
• Bağış Güngör Sun Tekstil Finans ve Hazine Grup Müdürü
• Banuhan Yürükoğlu AKİŞ – GYO CFO’su
• Elif Gümrükçüoğlu Çalık Enerji Kurumsal Finansman Koordinatörü
• Erdinç Kazak Aksa Akrilik CFO’su
• Mehmet Kerem Eser Global Yatırım Holding CFO’su
• Nihal Kanay Shell&Turcas CFO’su
• Sabri Tütüncü Kibar Holding CFO’su
• Soner Kayserilioğlu Ekol Lojistik CFO’su
• Yetkin Kesler TSKB Genel Müdür Yardımcısı

X