COVID-19’un İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Etkisi Tartışıldı

 

(15 Nisan 2020) Global Compact Türkiye, COVID-19 salgınıyla mücadelede üyelerini 10 İlke rehberliğinde desteklemeye devam ediyor.

“COVID-19, İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı çevrimiçi atölye çalışması Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eşbaşkanları Erdal Karamercan ve Melsa Ararat’ın katılımıyla gerçekleşti. 35 kurumdan 46 katılımcı salgının iş dünyasına etkilerini toplumsal cinsiyet merceğinden değerlendirdi.

Melsa Ararat, mevcut eşitsizliklerin kriz dönemlerinde giderek derinleştiğinin altını çizerek şirketlerin COVID-19 ile mücadele uygulamalarında toplumsal cinsiyeti gözetmesinin önemini vurguladı. Ararat, yapılan araştırmaların ekonomik ve toplumsal sebeplerden dolayı salgının kadınları daha fazla etkilediğini gösterdiğini söyledi. Kadınların sağlık ve hizmet sektöründe çoğunluğu oluşturduğunu, ev içi bakım hizmetlerinden daha fazla sorumlu tutulduklarını ve bu dönemde ev içi şiddete maruz kalan kadın sayısının arttığını belirtti.

Erdal Karamercan, COVID-19 ile mücadelede liderliğin öneminden bahsetti. Karamercan, bu süreçte liderlerin iletişimlerinde duygusal zekalarından daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi. Liderlerin şirketlerdeki politikaların tasarlanma ve uygulanma aşamalarında çalışanlarıyla empati kurmasının ve çalışanlarına öncelik ve önem verdiklerini hissettirmesinin fark yaratacağını vurguladı.

Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele, UN Global Compact’in COVID-19 ile mücadele için iş dünyasına yaptığı çağrıyı, herkese açık Akademi oturumlarını ve CEO video mesajı çağrısını paylaştı. Çele, Global Compact Türkiye’nin bu gelişmeleri üyeleriyle paylaştığını, şirketlerin iyi uygulamalarını yerel ve küresel düzeyde yaygınlaştırmak için çalışmalar başlattığını belirtti.

Target Gender Equality Programı Kolaylaştırıcısı Cihan Koral tarafından yürütülen toplantıda katılımcılar küçük gruplara ayrılarak salgın sürecindeki uygulamaları, ihtiyaçları paylaştılar; kurumların toplumsal cinsiyeti gözeterek ne tür adımlar atabileceklerini ve bu süreçte liderliğin önemini tartıştılar.

Toplantıda UN Global Compact’in küresel seviyede başlattığı Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programının bu süreçte şirketlere sunacağı katkının altı çizildi.

Target Gender Equality programı için başvurular 8 Mayıs’a kadar devam ediyor.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

X