DAHA HIZLI, DAHA İLERİ

Zamanın gerisinde kalmayın, daha hızlı daha ileriye hareket edin.

Tarih bize başarılı liderlerin ileriye doğru hareket ederek geleceğin ihtiyaçlarını karşılayanlar olduğunu gösterdi. SKA’ların yalnızca %15’i 2030 hedefine doğru ilerliyor. Daha iddialı olmalıyız.

5 Eylem Alanı

İddialı ve gerçekçi kurumsal eylem burada başlıyor.  5 eylem alanı, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın tamamında ilerlemeyi hızlandırma gücüne sahip olduğu ve özel sektörün 2030 yılına kadar kolektif olarak en büyük ve en hızlı etkiyi yaratabileceği alanlar olarak seçildi.

 Şirketinizi 2030 yılına kadar daha hızlı ileriye taşımaya hazır mısınız?

Daha Hızlı Daha İleri (Forward Faster) girişimi, şirketlerin taahhütlerini ve bu taahhütleri hayata geçirecekleri uygulamaları kamuya açıklamaları çağrısında bulunarak, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. Daha Hızlı, Daha İleri girişimi kapsamında taahhüt verilen hedefler için şirketlerin ilerlemelerini UN Global Compact İlerleme Bildirim Raporu (CoP- Communication on Progress) kapsamında sunmaları gerekecektir.
Tüm şirketleri bugün bir veya daha fazla hedefe taahhüt vermeye çağırıyoruz.
Başlamaya hazır mısınız? Uygulama Rehberleri size her alanda daha hızlı ilerleme kaydetmek için yol haritası sunacaktır.
X