Baran Korkut

Workinlot

 

Baran Korkut İstanbul Teknik Üniversite Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra University at Buffalo’da tedarik zinciri yönetimi ve yönetim danışmanlığı alanlarında MBA’ini tamamladı. Çalışma hayatına ABD’de bilgi işlem bölümünde iş analisti olarak başlayan Baran Korkut, Türkiye’ye döndüğünde Accenture’da danışmanlığa başladı. Sistem entegrasyonu alanında başladığı danışmanlık kariyeri kısa zamanda strateji ve yönetim danışmanlığı alanına kaydı. OC&C Strategy Consultants ve Deloitte firmalarında çalıştıktan sonra, iş modeli inovasyonu konusunda öncü ve uzmanlaşmış Business Models Inc.’in Türkiye ortağı olarak kendi firmasını kurdu. Bir süre sonra, ortağı ile birlikte bir dijital girişimcilik ve açık inovasyon platformu olan Workinlot’ı kurdu.

 

Şu anda Baran Korkut Workinlot’da ürün ve servislerden sorumlu kurucu ortak ve Betakorp’da strateji tasarımı lideri kurucu ortak olarak hizmet veriyor. Baran Korkut bugüne kadar birçok farklı coğrafya ve endüstrilerde çalıştığı ve yönettiği strateji projelerinde edindiği tecrübeler ile hem strateji danışmanlığı hem de strateji tasarımı konularındaki uzmanlığını girişimcilerden holding yöneticilerine kadar uzanan geniş bir skalada oyunun kurallarını değiştirenlere hizmet vermek için kullanıyor.

 

After receiving his degree in Mechanical Engineering from Istanbul Technical University, Baran Korkut finished his MBA in supply chain management and management consulting specializations at University at Buffalo. He started his professional career as an IT business analyst in the USA. Upon his return to Turkey, Baran Korkut joined Accenture as a consulting analyst. Initially in the system integration practice, Baran Korkut’s consulting career quickly shifted to management and strategy practices. After working in OC&C Strategy Consultants and Deloitte, he founded his own company as the Turkey partner of Business Models Inc., the pioneer and expert in business model innovation. Soon after, he co-founded Workinlot, a digital entrepreneurship and open innovation platform.

 

Currently Baran Korkut serves as the co-founder of Workinlot responsible for products and services and founder of Betakorp leading strategy design. He combines his experience from the strategy projects he participated and managed in a variety of geographies and industries, with his expertise in both strategy consulting and strategy design, in order to provide services to game changers ranging from startup founders to corporate executives.

 

Category
Sorun Tanımlama
X