Doğan Çelik

Innovation For Development

 

Doğan Çelik, kalkınma sektöründeki kadınlar, mülteciler ve gençler dahil olmak üzere kırılgan gruplarla çalışma konusunda uzmanlaşmış bir sosyal inovasyon uzmanıdır. Uluslararası finansal kuruluşlar, kalkınma ve insani yardım kuruluşları için çalışmakta olup, farklı sosyal bağlamlarda karmaşık konuları ele alma konusunda yetkinlik kazanmıştır. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı şirketi olan Innovation for Development Consulting’in kurucusudur ve aynı zamanda sosyal girişimlerin yerinden edilmeler bağlamında ve küresel kalkınma problemleri kapsamında ne derecede çözüm oldukları üzerine Dünya Bankası’nda danışman olarak çalışmaktadır. Bugünlerde, bir “iyilik için teknoloji” çalışması ve sosyal etki ekosistemi için stratejik ortaklıklar çerçevesinin oluşturulması üzerine yoğunlaşıyor.

 

Doğan Çelik is an innovation expert specialized in working with vulnerable groups including women, refugees, and youth in the development sector. Having been working for international financial institutions, development and humanitarian aid organizations, he gained expertise in dealing with complex or in other words “wicked issues” in different social settings. Besides that, he runs his own sustainable development consultancy (Innovation for Development Consulting) firm delivering service for well-known clients as well as works for the World Bank as a consultant to better understand how and in which ways social impact agents (impact enterprises) would be a great catalyst in response to the displacements occurred in the region and developmental challenges that human beings face. Nowadays, he deals with tech for good initiative and designs a strategic partnership framework for impact ecosystem.

X