Duygu Vatan

Joon

 

Duygu Vatan is the co-founder of Joon, a design and sales platform for disadvantaged craft producers particularly working with women, people with disabilities and refugees. She is a Business Administration graduate of Middle East Technical University with a minor in Industrial Design and has a master’s degree in Industrial Design, focusing on design for social innovation for rural development. Duygu has experience in community creation, brand management, and social entrepreneurship. In Joon, her responsibilities consist of business development, marketing, and sales activities. She is also experienced in beneficiary focused system designs for social innovation and human-centered design.

 

Duygu Vatan, mülteciler, kadınlar, engelliler gibi dezavantajlı üreticilerin kapasitelerini geliştiren bir tasarım ve satış platformu olan Joon’un kurucu ortaklarındandır. ODTÜ İşletme mezunu ve ürün tasarımı yan-dal programınının yanı sıra, yüksek lisansını ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde Kırsal Kalkınmada Sosyal İnovasyon için Tasarım alanında tamamlamıştır. Sosyal girişimcilik, marka yönetimi ve topluluk oluşturma alanlarında deneyimli olan Duygu, Joon’da iş geliştirme, pazarlama ve satış aktivitelerinden sorumludur. Aynı zamanda sosyal inovasyon için faydalanıcı odaklı sistem tasarımları üretmek ve insan odaklı tasarım alanlarında uzmanlaşmıştır.

Category
Sorun Tanımlama
X