Erman Fenerci
S360

 

Erman S360’ta Strateji ve İnovasyon Yönetimi alanlarında Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışmaktadır. Arka plan araştırmalarından performans değerlendirmelerine kadar geniş bir skalada, beşikten mezara iş stratejileri ve programlarının geliştirilmesinden ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için doğru araçların tavsiye edilmesinden sorumludur.
Sürdürülebilirliğin önündeki engellerin inovasyonun kaldıraç etkisi ile çözülebileceğine inanan Erman, kurumlarda inovasyon kültürünün yeşertilmesi için inovasyon pratiklerinin tasarımı ve hayata geçirilmesi noktasında danışmanlık görüşünün yanı sıra saha deneyimini ortaya koymaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı Fizik Mühendisliği lisans programının ardından Yandex’te Veri Analisti olarak çalışmıştır. Küresel enerji dönüşümü öncülüğünde düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda kariyerine yön vermek için Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın (BMBF) yenilenebilir enerji alanında yürüttüğü bir programda Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. Güneşten elektrik eldesinin yaşam döngüsü değerlendirmesine odaklanan tez konusu ile Yenilenebilir Enerjiler yüksek lisans derecesine sahiptir.

 

Kalkınma, inovasyon ve sürdürülebilirliğin evrensel kanunları ile organizmalar, şehirler, ekonomiler ve şirketlerin hayat akışı arasındaki benzerlikleri derinlemesine bir şekilde kavrayabilmek adına karmaşık sistemler alanına eğilmekten haz almaktadır.

 

Erman works for S360 in Business Strategy and Innovation Management verticals. He shares his expertise for the development of cradle to grave business strategies and programmes from background research to performance evaluation. He believes in the power of Innovation to overcome the grand challenges for sustainability and provides strategic consultancy related to design and implementation of corporate innovation practices for flourishing innovation culture in organizations.

 

Following his undergraduate degree at Hacettepe University’s Engineering Physics programme, he worked as a Data Analyst to feed business processes with actionable insights. To pursue a career path in the field of sustainable energy transformation and sustainability in general, he took a role as a Project Manager in a program that is held by Federal Republic of Germany Ministry of Education and Research (BMBF). Erman holds a M.Sc. degree in Clean and Renewable Energies with a dissertation on Life Cycle Sustainability Assessment of Solar Energy.

 

Erman likes to read and research about Complex Systems Science to deepen his understanding related to the analogies between universal laws of growth, innovation, sustainability, and the pace of life in organisms, cities, economies, and companies.

X