Prof.Dr. Güler Aras
Yıldız Teknik Üniversitesi
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörlüğünü yürüten ve Finans Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Güler Aras, uzun yıllar İİBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ile akademide çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri`nde çeşitli üniversitelere misafir profesör ve araştırmacı olarak davet edilen Prof. Aras, 2014-2015 döneminde Georgetown Üniversitesi McDonough School of Business Center for Financial Market and Policy’de misafir profesör olarak bulunmuş, önemli proje ve araştırmalarını orada sürdürmüştür.
 
Prof. Aras, Routledge tarafından yayınlanan “Finance, Governance and Sustainability” ile “Corporate Social Responsibility” kitap serilerinin editörlüğünü yapmakta olup, uzun yıllar “Social Responsibility Journal” dergisinin editörlüğünü yürütmüştür. Çok sayıda akademik derginin yayın kurulunda bulunmakta olan Aras aynı zamanda Emerald tarafından yayınlanan “Journal of Capital Market Studies” dergisinin kurucu editörlüğünü yürütmektedir. Finans, sermaye piyasası, bankacılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve entegre raporlama alanlarında yayınlanmış, 25`in üzerinde kitap, çok sayıda makale ve tebliğleri olmak üzere 300’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri ile ulusal ve uluslararası tamamlanmış çok sayıda projesi bulunan Profesör Aras`ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Kurumsal Sürdürülebilirlk Peformansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama” başlıklı projesi, TÜBİTAK Başarı Öyküleri arasına seçilmiştir. Prof. Aras’ın son kitaplarından olan ‘Sustainable Markets for Sustainable Business: Global Perspective for Business and Financial Markets’ (2015), ‘Transforming Governance: New Values, New Systems in the New Business Environment’ (2016), ‘Corporate Behavior and Sustainability: Doing well by being good’ (2017) ve Women in Corporate Boards: An International Perspective (2018) Routledge tarafından yayınlanmıştır. Aras aynı zamanda Dünya Gazetesindeki köşesinde düzenli olarak yazmaktadır.
 
Prof. Aras, ‘Entegre Raporlama’, ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik’ konularında önemli çalışmalara imza atmış olup, bu konulardaki gelişmelerin Türkiye`de öncülüğünü yapmaktadır. Türkiye Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) resmi üyesi olan Türkiye Entegre Raporlama Ağı’nın (ERTA) kurucusudur ve hali hazırda bu inisiyatifin başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Accountancy Europe Kurumsal Yönetim Çalışma Gurubu üyesi olan Prof. Aras, AFA, AOM, SASE, AEA, SFS, TKYD, UFE gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası mesleki ve akademik organizasyonun kurucusu, üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Prof. Aras, mevcut görevlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşunun çalışma komisyonlarında aktif olarak görev almıştır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Prof. Aras, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı çalışma ve strateji komisyonlarında ve Kalkınma Planları Hazırlık İhtisas Komisyonlarında da görev yapmıştır. Prof. Aras, 2015 yılından bu yana Allianz Türkiye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 

Category
Çözüm Geliştirme 2020 / 2021
X