Category
Çözüm Geliştirme 2020 / 2021, Sorun Belirleme ve Tanımlama


Sinem Ulutürk
SG Sports Startups Accelerator

X