Diğer Çalışma Alanları

Bilim Temelli Hedefler (Science Based Targets)

Bilim Temelli Hedefler; UN Global Compact, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) işbirliğinde hayata geçen bir girişimdir ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin en etkili sivil toplum ittifakı olan We Mean Business Coalition’ın taahhütlerinden biridir.

 

Bilim Temelli Hedefler girişimi şirketlere sera gazı salımlarını nasıl ve ne kadar azaltmaları gerektiğine ilişkin net bir yol göstererek onları geleceğe hazırlayan bir büyüme yöntemi sunmaktadır.

 

Nasıl Bilim Temelli Bir Hedef Belirlersiniz?

  • Bir taahhüt mektubu ibraz edin
  • Bir hedef belirleyin
  • Hedefinizi onaya sunun
  • Hedefinizi kamuoyu ile paylaşın

 

Bilim Temelli Hedefler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SKH’ler için Çığır Açan İnovasyon (Breakthrough Innovation for the SDGs)

UN Global Compact ve Volans işbirliği ile kurulan Çığır Açan İnovasyon platformu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için döngüsel ekonomi gibi yeni iş modellerini ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojileri sürdürülebilirlik alanında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Platformda iş dünyası temsilcileri, teknoloji uzmanları, fikir liderleri, BM ajansları, girişimciler ve düzenleyiciler bir araya gelerek sürdürülebilir kalkınmaya yenilikçi çözümler aramaktadır.

 

Çığır Açan İnovasyon Projesi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Gıda ve Tarım İş Dünyası İlkeleri (Food and Agriculture Business Principles-FABs)

2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Yaşamak İstediğimiz Gelecek belgesinde devletler tarım sektörünün sürdürülebilirlik ihtiyacına çağrı yapmıştır. Bu çağrıya yanıt olarak 2014 yılında iş dünyası, BM ajansları ve sivil toplum kuruluşları UN Global Compact çatısı altında bir araya gelerek UN Global Compact Sürdürülebilir Gıda ve Tarım İş Dünyası İlkeleri’ni hayata geçirmiştir.

 

Gıda ve Tarım İş Dünyası İlkeleri (FABs)

  • Gıda güvenliğini, sağlık ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek
  • Çevreye duyarlı olmak
  • Ekonomik faaliyetlerin devamlılığını ve ortak değeri sağlamak
  • İnsan haklarına saygı duymak, insan onuruna yakışır iş ortam yaratmak ve toplumların gelişimini desteklemek
  • Kurumsal yönetimi ve hesap verebilirliği teşvik etmek
  • Bilgi, beceri ve teknolojiye erişim ve aktarımı desteklemek

FABs hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri (Principles of Responsible Management Education-PRME)

Üniversitelerde sürdürülebilirlik eğitimini geliştirmeyi ve geleceğin liderlerine sürdürülebilirlik anlayışını kazandırmayı amaçlayan Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri platformu UN Global Compact öncülüğünde 2007 senesinde hayata geçmiştir. PRME, Türkiye’den ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi temsilcilerinin de içinde bulunduğu altmış dekan, üniversite başkanı ve önde gelen işletme okullarının temsilcilerinin oluşturduğu görev gücünün geliştirdiği 6 İlke’ye dayanmaktadır.

 

Türkiye’den PRME üyelerine buradan ulaşabilirsiniz.

PRME hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

CEO Su Koruyuculuğu Girişimi

BM Genel Sekreteri ve UN Global Compact tarafından kurulan, Pacific Institute işbirliği ile hayata geçen CEO Su Koruyuculuğu Girişimi iş dünyası liderlerini su, hijyen ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda harekete geçirmektedir. CEO Su Koruyuculuğu girişimine taahhüt eden şirketler su koruyuculuğuna ilişkin 6 alanda ilerlemeler hayata geçirmekte ve bu vesile ile su risklerini yönetmektedir. CEO Su Koruyuculuğu girişimine katılmak için şirketinizin UN Global Compact üyesi olması, girişimin 6 faaliyet alanında çalışma yapması ve her yıl ilerlemeleri raporlaması gerekmektedir.

Su Koruyuculuğunun Yapıldığı 6 Alan

(1) Şirketin direkt faaliyetleri

(2) Tedarik zinciri ve su havzası yönetimi

(3) Ortaklaşa eylem

(4) Kamu politikaları

(5) Toplum katılımı

(6) Şeffaflık

CEO Su Koruyuculuğu Girişimi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İklime Önem Vermek (Caring for Climate-C4C)

UN Global Compact, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekretaryası ortaklığında kurulan İklime Önem Vermek (C4C) girişimi iş dünyasını iklim eylemine ilişkin harekete geçmeye çağırmaktadır. Girişim Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un girişim ile 2007 senesinde hayata geçmiştir. Şirketler İklime Önem Vermek beyanına veya beyana olan desteğin ifade edildiği, C-level bir yönetici tarafından imzalı bir taahhüt mektubunu imzalayıp İklime Önem Vermek Sekretaryasına (caring4climate@un.org) göndererek girişime katılabilmektedir. Taahhüt mektubunu imzalayan yöneticilerin şirketlerinde iklim eylemine ilişkin hedef belirlemeleri ve sera gazı salımlarını UN Global Compact’in İlerleme Bilidirimi Raporu (COP) çerçevesinde kamuoyu ile paylaşmaları beklenmektedir.

 

Taahhüt mektup örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

 

İklime Önem Vermek girişimi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz