Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) ilk Türk firması Anadolu Efes

(1 Ekim 2013) Dünya çapında önde gelen firmaların finansal performansını takip ederek sürdürülebilirlik kriterlerine göre sıralama yapan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) Anadolu Efes çok önemli bir başarıya imza attı. Sosyal, ekonomik ve çevresel kriterlere göre sürdürülebilirlik konusunda en başarılı firmaları sıralayan endekse girmeyi başaran ilk ve tek Türk firması Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Efes oldu.

Su tüketimi, enerji ve emisyon yönetimi, ambalajlama, ürün sorumluluğu, değer zincirinin geliştirilmesi, yetenek yönetimi, operasyonel güvenilirlik ve toplumsal gelişim alanlarında performansını daha da geliştirmeyi hedefleyen Anadolu Efes, sürdürülebilirlik çalışmalarını Pozitif Etki Planı adı altında yürütüyor. Plan dahilinde yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda endekse giren Anadolu Efes, dünya ölçeğindeki sürdürülebilirlik odaklı lider şirketler arasında yer alan ilk Türk şirketi oldu.

Geleneksel finansal analizlere sürdürülebilirlik kriterlerinin entegre edilmesiyle şirketlerin yönetim kalitesi ve gelecek performans potansiyellerinin daha doğru değerlendirilebileceği mantığıyla oluşturulan DJSI, kalıcı değer yaratan yatırım olanaklarına yönlendirdiği için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Endekste inovasyon, tedarik zinciri yönetimi, iklim stratejisi ve paydaş ilişkileri gibi birçok farklı sürdürülebilirlik kriteri yer alıyor.

Endeks sürdürülebilirlik liderlerini listeliyor

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI), küresel ölçekte uygulanan ilk sürdürülebilirlik indeksi çalışmasıdır. 1999 yılında faaliyete başlayan DJSI, dünya çapında önde gelen şirketlerin yönetim kaliteleri ve potansiyel gelecek performanslarını, geleneksel finansal analizlere sürdürülebilirlik kriterini de entegre ederek değerlendiriyor. Bu sayede yatırımcıları, kalıcı değer yaratabilecek yatırım fırsatlarını belirleyebilmek için daha çok ve daha doğru bilgiye dayalı yatırım kararlarına yönlendiriyor.

X