Dr. Yılmaz Argüden, Global Compact Türkiye 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştirdi

(23 Mart 2015, İstanbul) Global Compact Türkiye 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2015 Pazartesi günü Koç Holding Nakkaştepe Yerleşkesi’nde gerekleştirildi.  Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz Argüden toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Dr. Yılmaz Argüden’in Konuşma Metni:

UN Global Compact imzacısı değerli konuklar hoşgeldiniz.

Konuşmama başlamadan önce bu toplantıya ev sahipliği yapan ve Global Compact Türkiye’den desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Koç Holding’e teşekkür etmek isterim.

Global Compact Türkiye’nin en fazla paydaşa dokunduğu, en yoğun yıllarından birini geride bıraktık. 2015 yılına girerken dünyanın 11., Avrupa’nın da 6. en büyük Ulusal Ağıyız.

Hatırlayacağınız üzere 2013 yılı bağımsız Sekretaryamızın ilk faaliyet yılıydı. Bunu takip eden 2014 yılı da yeni çalışma platformlarını oluşturduğumuz ve önümüzdeki dönemin stratejilerinin temellerini attığımız bir yıl oldu.

Konuşmama 2014 yılında uluslararası platformlarda gerçekleştirdiğimiz ve gelecek yılları etkileyecek gelişmelerden bahsederek başlamak istiyorum. Zira Global Compact Türkiye 2014 yılında global gündeme çok katkı sağladık ve gündemi yönlendirdik. Hatta 10-11 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenen Kadının Güçlenmesi Prensipleri etkinliğinde hem UNGC Yönetici Direktörü Georg Kell’in, hem de BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un konuşmalarında Türkiye’nin başarılı çalışmalarına atıfta bulunmaları bizler için hem gurur kaynağı, hem de izlediğimiz yolun tekrar onaylanması oldu.

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi:

Bildiğiniz gibi 2015 yılında Binyıl Kalkınma Hedefleri yerini sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bırakacak. Dünya çapında UNIDO ve Global Compact işbirliğinde gerçekleştirilen istişare süreçlerinde Global Compact Türkiye’de öncü bir rol aldı. Tüm paydaşları bir araya getiren toplantılar serisi ve anketler düzenleyerek özel sektörün ortaklıkların geliştirilmesi ve bu kalkınma gündeminin KOBİ’lerde yaygınlaştırılması yönünde rolünü tartıştık. İstişare toplantılarından ve yürüttüğümüz anket çalışmalarından

 • 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi konusunda farkındalığı artırmak
 • İyi yönetişimi geliştirilmek
 • Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının iyileştirilmesi yoluyla güçlendirmek
 • KOBİ’lere destek olmak
 • İşbirliklerini artırmak

Konularında iş dünyasının atması gereken adımlar olduğu ortaya koyuldu.

Genel Kurulumuzun ilerleyen aşamalarında istişare süreciyle ilgili Yönetim Kurulu Danışmanımız Deniz Hanım ve UNIDO Türkiye adına Damla Hanım detaylı bir sunum yapacak. Bu nedenle daha fazla detaya girmek istemiyorum ancak UNIDO Türkiye ekibi başta olmak üzere bütün faaliyetlerimizde bizlerle yer alan paydaşlarımıza tekrar teşekkür ederek 2014 yılının diğer öne çıkan başlıklarıyla devam etmek istiyorum.

B4P:

2013 yılında oluşturulan ve bizim önce Kurucu İmzacısı, ardından da Yürütme Kurulu Üyesi olduğumuz Barış İçin İş Dünyası (B4P) platformunu öncelikle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın nazik ev sahipliğinde Mersin’de tanıttık, ardından platformun ilk Uluslararası Konferansı’na İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası’nın desteğiyle ev sahipliği yaptık.

WEPs:

Global Compact Türkiye olarak öncelik verdiğimiz alanlardan biri toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlenmesidir. Bu kapsamda, Haziran 2014’de “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”nu oluşturduk. TİSK’in koordinasyonunda, UN Women ve UNFPA’in teknik desteğiyle yürütülen Çalışma Grubu’nda özel sektör, sivil toplum, akademi paydaşları temsil edilmektedir. Çalışma Grubu, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini biraraya getirmeyi ve UNGC ve UN Women tarafından ortaklaşa oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles – WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2014 yılı başında 23 olan WEPs imzacı sayımızı, Çalışma Grubu üyelerinin ve imzacılarımızın duyarlılığı ve desteğiyle, 6 Mart 2015 tarihli Borsa İstanbul’un evsahipliğinde gerçekleşen “Eşitlik için Borsa Zilinin Çalınması” etkinliği sonrasında 46’ya çıkarmış bulunmaktayız.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve WEPs’in yayılımı konusundaki çalışmalarımız diğer yerel ağlar ve Global Compact Ofisi tarafından da farkedilmekte ve Çalışma Grubu üyelerimizin faaliyetleri uluslararası platformlarda örnek olarak sunulmaktadır.

FABs:

2014 yılı UN Global Compact’in de yeni alanlara açıldığı ve sahip olduğu içeriği geliştirdiği bir yıl oldu. 2014 Mayıs ayında İtalya’da uluslararası tanıtımı yapılan Gıda ve Tarım İş İlkeleri’nin (FABs) tanıtımı öncesinde, Türkiye’de 2014 Mart’ta gıda ve tarım sektörü temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirerek bu çerçevenin isabetli bir şekilde oluşmasına doğrudan katkı veren ülkeler arasında yer aldık. Bu çalışmamız da diğer ulusal ağlara örnek gösterildi ve şimdi GCO, FABs’in yayılması ve derinleştirilmesi için Türkiye’yi pilot ülkeler arasında aldı. 3 senelik bir proje yönetmek üzere bizlere destek olacaklar.

B4RoL:

Hukukun üstünlüğü iş dünyası için önemi tartışılmaz. Bu konuda başlatılacak yeni girişimin de ilkelerini belirlemek üzere seçilen ülkeler arasındayız. Önümüzdeki ay bu konuda bir çalışma başlatacağız. Sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu platformların oluşturulması ve kuvvetlendirilmesi önemli adımlar. Çünkü her hepsi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma gündemiyle doğrudan ilintili ve uluslararası vakalar oluşturabileceğimiz alanlar. Bu platformların oluşturulması ve yeşertilmesi 2014 yılının önemli kazanımları oldu.

2015 yılı UN Global Compact için de kilometre taşları arasında gösterilecek yıllardan biri olacak:

 • Türkiye’nin önemli dostlarından UNGC’nin kurulduğundan beri Yönetici Direktörlüğünü üstlenen Georg Kell’in emekliliği.
 • Yeni Yönetici Direktör’ün seçimi için oluşturulan mülakat heyetinden son durum
 • UN Global Compact’in 15. yılı ve bu yılın onuruna 23-25 Haizran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Global Compact +15: Business as a force of good konferansı (kayıt yapılması çağrısı)
 • Eylül 2015’te Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin tanıtılması ile UNGC’nin ikinci temel hedefinin (“Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil olmak üzere BM’nin daha geniş kapsamlı hedeflere yönelik faaliyetlerini desteklemek”) büyük bir gelişim göstermesi.

Global Compact Türkiye:

Gördüğünüz gibi Global Compact kaplama alanını genişleterek ve derinleştirerek önümüzdeki dönemin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Bizler de bu çerçevede kendimize 4 ana hedef belirledik. Bu hedeflere ilişkin çalışmalarımızı toplantımızın ilerleyen bölümlerinde sizinle paylaşacağız ancak ben ilki üzerinde durmak istiyorum.

 • En fazla büyüyen ulusal ağ olmak.
 • En az imzacı kaybı yaşayan ulusal ağ olmak.
 • Girişimlere katkı sağlamak ve öncülük etmek.
 • Diğer ulusal ağlarla işbirliği yapmak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 2020 yılına kadar 20000 imzacı hedefini bize verdi. Türkiye olarak şu an 301 imzacımız ile Avrupa’nın 6. Büyük ulusal ağıyız. Bu hedefe en fazla katkı sağlayabilecek stratejilerimiz mevcut.

Türkiye’de bizim tarafımızdan tasarlanan ve dünyaya örnek gösterdiğimiz doğal paydaşlarımızla çarpan etkili işbirliklerimiz ve sektörel yayılım stratejilerimizi bu sene etkili bir şekilde uygulayarak ilk hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

Doğal paydaşlarla çarpan etkili işbirlikleri:

Öncelikle doğal paydaşlarla çarpan etkili işbirliklerimize burada dikkat çekmek isterim.

 • Bankalar ve finansman sağlayan kuruluşlar
 • Büyük alım yapan kuruluşlar
 • Medya : Sosyal medyada kaynaklarımız ölçüsünde aktifiz lütfen hesaplarımızı takip edin.
 • Çalışma Gruplarına katılım için çağrı

Sektörel Yayılım:

İkinci dikkat çekmek istediğim konu sektörel yayılım. 2011 yılında UNGC sistemi içerisinde diğer ulusal ağlar tarafından “en iyi uygulama” gösterilen bu yaklaşımımızı Bu sene kimya ve inşaat sektörleri için devam ettireceğiz. Paydaşlarımız İMSAD, TKSD ve KİPLAS aramızda… Onlara işbirlikleri ve inançları için teşekkür ediyoruz.

Bu çalışmalarımızın hayata geçirilmesi için ortaklıklar önemli. UN Global Compact’in hem yaygınlaşması hem de kazanılan imzacıların temel sorularının cevaplanması için bölge ve sektör kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

UN Global Compact, MIT Sloan Management Review ve The Boston Consulting Group tarafından hazırlanan Güçleri Birleştirmek: Sürdürülebilirlik İçin İşbirliği ve Liderlik (Joining Forces: Collaboration and Leadership for Sustainability) başlıklı 113 ülkeden 3,795 yöneticiyle yapılan raporda, yöneticilerin 61%’i, sürdürülebilirlik odaklı kurulan ortaklıkları “başarılı” veya “çok başarılı” olarak tanımlamışlar. Ancak katılımcıların 47%’si hala aktif olarak bu ortaklıkları sürdürdüklerini belirtmişler. Mevcut ortaklıkların artmasıyla bu ortaklıkların başarı oranının da artacağından şüphemiz yok.

Sivil toplum danışma kurulu:

Sözlerime son vermeden önce, iş dünyası dışındaki paydaşlarımıza ilişkin tasarladığımız yönetişim modelini paylaşmak istiyorum. İş dünyası dışındaki paydaşlarımızdan bir danışma kurulu kurmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili bir çağrı çıkacağız ve sizlerin katkılarıyla bu yapıyı oluşturmayı arzu ediyoruz.

Sorumluluk Bildirimi için hakkında hatırlatma:

Son bir hatırlatma olarak bu yıl 31 Ekim 2015 tarihinde şirket dışı imzacılarımız için ilk defa Sorumluluk Bildirimi (Communication on Engagement) yayımlamakla yükümlü olduklarını hatırlatmak isterim. Global Compact, iş dünyası dışı katılımcıların (STK, üniversite vs) Global Compact hedeflerine bağlılıklarını, şeffaflık ve iletişim ile uyguladıkları faaliyetler yoluyla gösterebilmelerine olanak sağlayan Sorumluluk Bildirimi (COE) başlıklı raporlama mekanizmasını 31 Ekim 2013’te tanıttı. İki yılda bir yayımlanması beklenen bu raporda, şirketlerin İlerleme Bildirimi raporlarından farklı olarak UN Global Compact’in yaygınlaştırılması ve erişiminin genişletilmesi için nasıl çalışmalar yaptıklarından bahsetmeleri aranacak. Son tarih 31 Ekim 2015! Global Compact Türkiye olarak uyguladığımız bölgesel ve sektörel yayılım çalışmalarına destek verilmesinin bu raporlara değerli içerikler sağlayacağına ve içinde yer alan herkes için çok verimli çalışmalar ortaya çıkacağına inancım tam.

Global Compact Türkiye olarak 2014 ve 2015 yılında bu yolda süregelen maddi ve manevi destekleri bulunan tüm paydaşlarımıza huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. Giderek artmakta olan destekleriniz için minnettarız ve bu destekler vesilesiyle dünyanın ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik gündemine öncülük etmeye devam edeceğiz. Ancak bu hedefleri gerçekleştirmek için henüz ihtiyacımız olan seviyeye ulaşmayan kaynaklarımızı istenilen noktaya ulaştırmak için tekrar destekleriniz için çağrıda bulunmak isterim.

Son olarak, Koç Holding’e evsahipliği için teşekkür ederiz. Bu çalışmaları İstanbul’da TÜSİAD bünyesinde yürüten Derin Şenerdem’e ve Ankara’da TİSK bünyesinde yürüten Sevgi Şairoğlu’na. Yönetim Kurulu Danışmanlığımızı yapan Deniz Öztürk’e.  Bankacılık Çalışma Grubu’nun danışmanlığını yürüten Lara Toensaman’a. Türkiye iletişim sorumlusu Melda Çele’ye teşekkür ederim.

2015 yılında da kapsamlı ve fark yaratan çalışmalarda sizlerle bir araya gelmeyi diler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

X