Dr. Yılmaz Argüden: UN Global Compact ve Türkiye’deki çalışmalarını anlatıyor

(Haziran 2015) Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) yayını Hissedar Dergisi’ne UN Global Compact ve Türkiye’deki çalışmalarını anlattı.

“UN Global Compact ve Global Compact Türkiye üzerine”

Global Compact, Türkiye’de resmi olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi’nin, Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile iş birliği içinde, 2002 yılında oluşturuldu. UN Global Compact’in Türkiye sekretaryası, 2012 yılından bu yana TÜSİAD ve TİSK ortaklığında yürütülüyor.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, ‘sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi’ olan sözleşmeye taraf olmak, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 2000 yılında, New York’taki BM merkezinde başlayan çalışmalar, bugün dünyada 8 bini aşkın şirket ve 4 bini aşkın uluslararası ve ulusal sivil toplum örgütü, belediye, akademi ve mesleki örgütü olmak üzere 12 bin katılımcıya ulaştı. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki Global Compact imzacıları insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularını kapsayan evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getirme yolunda çalışmaktadır.

Dört Evrensel Bildirgeden Yola Çıkıldı

UN Global Compact’in 10 ilkesi, ‘insan hakları’, ‘çalışma standartları’, ‘çevre’ ve ‘yolsuzlukla mücadele’ şeklinde belirlenmiş dört ana başlıkta, evrensel olarak kabul görmüş dört bildirgeden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu bildirgeler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’dir. Global Compact, birbirini tamamlayan iki temel hedefe odaklanmıştır: İş faaliyetlerinde 10 ilkenin hayata geçirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) dahil olmak üzere, BM’nin daha geniş kapsamlı hedeflere yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi.

Global Compact Türkiye Hakkında

Global Compact, Türkiye’de resmi olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi’nin, Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işbirliği kapsamında 2002 yılında oluşturulmuştur. UN Global Compact’i özel sektörden ilk imzalayan ARGE Danışmanlık, sivil toplum kuruluşlarından ise KalDer oldu.

UN Global Compact’in Türkiye sekretaryası, 2012 yılından bu yana TÜSİAD ve TİSK ortaklığında yürütülüyor. Türkiye Ulusal Ağı’nın başkanlığı ise Dr. Yılmaz Argüden tarafından sürdürülüyor. Dr. Argüden, aynı zamanda Global Compact Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir, bu vesileyle UN Global Compact’in Küresel Yönetim Kurulu’nda da yer almaktadır.

Misyon ve Vizyon

Global Compact Türkiye olarak misyonumuz Türkiye’de ve uluslararası düzeyde, özel sektör ve diğer sosyal paydaşlarla işbirlikleri yaparak, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin sağlanmasına destek olmak; vizyonumuz ise ‘Sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramının Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak üzere geliştirdiği strateji ve yaklaşımlarla, dünyada öncü ve örnek olmak şeklindedir. Global Compact Türkiye, bugün dünyanın önde gelen ulusal ağlarından biri konumunda ve bunda Türkiye’den gelen başarılı vakaların ve kapsamlı çalışmaların büyük rolü var. 2015 itibarıyla, Global Compact Türkiye, Global Compact sistemi içerisinde 304 aktif imzacıyla dünyanın onbirinci, Avrupa’nın altıncı en büyük Ulusal Ağı konumundadır. 2015 yılı için hedefimiz, bu kurumsal vatandaşlık vizyonunu, ülkemizde daha fazla yaygınlaştırarak katılım sağlayan kurumların sayısı bakımından Avrupa’da ilk beş, dünyada da ilk sekiz içerisinde yer almak.

2014, Etkin ve Başarılı Bir Yıl

Geride bıraktığımız 2014 yılı, Global Compact Türkiye’nin en fazla paydaşa dokunduğu ve en yoğun yılı olmuştur. 2014 yılında düzenlediğimiz ‘2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Özel Sektör Katılımı Ulusal İstişareleri’ başta olmak üzere, bütün faaliyetlerimizde hem şimdiye kadar bizlerle birlikte yol alan paydaşlarımız hem de bu vesilelerle ilk defa çalışma fırsatı yakaladığımız paydaşlarımızla ailemizi büyütme şansı bulduk.

Stratejilerimiz ve uygulamalarımız sayesinde 2014 yılında gerçekleştirilen Global Compact Yıllık Ulusal Ağlar Forumu’nda ‘iletişim, işbirliği ve bilgi paylaşımı’ alanlarında dünyanın diğer Global Compact Ulusal Ağları’nca yılın en başarılı ulusal ağı gösterildik. Bu ödülü kazanmamızda sürdürülebilirliği inançla faaliyetlerinin odak noktası haline getiren imzacılarımızın ve UN Global Compact’ı yaygınlaştırmak için bizimle birlikte çalışan kuruluşların payı büyük…

Global Compact’ın Türkiye Stratejileri

Global Compact Türkiye olarak dünyaca kabul görmüş ve örnek gösterilen ‘doğal paydaşlarla çarpan etkisi yaratma’ ve ‘sektörel yayılım’ stratejilerinin öncülüğünü yapmaktayız. ‘Doğal paydaşlarla çarpan etkisi yaratma’ yaklaşımıyla kurumsal sürdürülebilirlik olgusu ve dolayısıyla UN Global Compact’in daha geniş kitlelere yayılması için, bu çalışmalarda ‘doğal paydaşlarımız’ olarak adlandırdığımız aktörleri tanımlayarak, bu aktörlerin desteği ve sözcülüğüyle UN Global Compact’in en geniş kitlelere yayılmasını hedefliyoruz. Doğal paydaşlarımız olarak gördüğümüz bankacılık ve finans sektörü mensubu kurumlar, geniş tedarik zincirlerine sahip büyük satın alım yapan şirketler ve medya, UN Global Compact’in yaygınlaştırılması için kilit aktörlerdir. Özel sektöre sağladığı kaynaklarla ekonominin itici gücü olan finansman kuruluşları, fonlama kriterlerini sürdürülebilirlik felsefesiyle kurguladıkları takdirde, birçok şirket ve sektörde dönüşümün başlangıcını sağlayacaktır. Aynı şekilde büyük tedarik zincirlerine sahip şirketlerin satın alım kriterlerini sürdürülebilirliği gözeterek kurgulamaları, başta KOBİ’ler olmak üzere birçok şirkette UN Global Compact ve sürdürülebilirlik olgusunun yaygınlaşmasına ön ayak olacaktır. Son olarak, UN Global Compact ve sürdürülebilirlik mesajlarının geniş kitlelere ulaşması için medyanın rolü büyük. Zira medya verdiği doğru mesajlarla iş dünyasında ve toplumda bilincin artmasına katkı sağlayacak ve bu doğrultuda, dönüşüm için ihtiyaç duyulan talep oluşacaktır.

2015: Hedef Sektörler; İnşaat ve Kimya

Daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına, Global Compact Türkiye, geçtiğimiz dönemde öncü ve örnek olarak oluşturulan sektörel yayılım stratejisi doğrultusunda başta sektör dernekleriyle olmak üzere, yayılımı destekleyecek kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmiş, Global Compact ilkelerinin farklı sektörlerce daha iyi anlaşılmasını sağlayacak girişimlerde bulunmuştur. İlk kez 2009 yılında tanıttığımız ve 2010 yılından itibaren ilaç, otomotiv, turizm ve bankacılık sektörlerinde uyguladığımız sektörel yayılım yaklaşımını 2015 yılında da inşaat ve kimya başta olmak üzere yeni sektörlerde sürdürmeye devam ediyoruz. 2015-2016 dönemi hedeflerimizi ise şu başlıklar oluşturuyor: İmzacı sayısını en fazla arttıran Ulusal Ağ olmak… Raporlama yapmama nedeniyle en az imzacı kaybeden ülke olmak… Ulusal ve Uluslararası Girişim ve Platformlar’da söz sahibi olmak… Diğer ulusal ağlarla işbirliğini artırmak.

UN Global Compact ve Türkiye’den Başarılar

Ülkemizdeki kurumların her geçen gün UN Global Compact ve destekleyici diğer kurumsal sürdürülebilirlik platformlarında artan temsil gücünü ve başarılarını gözlemlemekten memnuniyet duyuyoruz:

  • Ulusal Ağlar Danışma Konseyi Başkanı olarak Dr. Yılmaz Argüden, Güler Sabancı ile birlikte UN Global Compact Yönetim Kurulu’na seçildi.
  • Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ağı’nın Yönetim Kurulu’na seçildi.
  • Borsa İstanbul, 2013’te oluşturulan BM Sürdürülebilir Borsalar Girişimi’nin kurucu üyeleri arasında yer almakta.
  • Global Compact Türkiye olarak BM Genel Sekreteri’nin Barış için İş Dünyası Liderlik Platformu’nda Endonezya ve Kolombiya ile birlikte yer alıyoruz. Aynı zamanda imzacı şirket sayısı bakımından bu platforma Kolombiya’dan sonra en fazla destek veren ülke konumundayız.
  • Üyelerimiz arasında öncelikle Boyner Holding, Global Compact Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Danışma Kurulu’na atandı. Bunu takiben Borusan Holding, 2014 yılında WEPs Danışma Kurulu’na atandı ve çok yakın bir zamanda UN Global Compact’in İnsan Hakları ve Çalışma Standartları Danışma Kurulu’nda Global Compact Türkiye temsil edilecek.
  • 2014 yılı Kadının Güçlenmesi CEO Liderlik Ödülleri’ni kazanan beş CEO’dan biri Türkiye’den oldu (Cem Boyner). Kazanan bir diğer CEO da uluslararası bir şirket olan CocaCola adına da olsa yine Türk bir isimdi: Muhtar Kent.
  • Türkiye, önümüzdeki üç yıl için ILO Yönetim Kurulu Asil Üyeliği’ne seçildi.
  • Doğuş Otomotiv, yakın zamanda Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve burada Özlem Denizmen tarafından temsil edilecek.
  • ARGE Danışmanlık, B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı (Knowledge Partner) seçilerek, B20 danışmanları arasındaki tek Türk şirketi oldu.

Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Global Compact Türkiye olarak, son 10 yılda kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik raporlaması alanında önemli yol kat ettik. Oluşturduğumuz çalışma grupları ve medya güçleri (Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, Medya Görev Gücü, Raporlama Görev Gücü) sayesinde, ilgili alanlardaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Global Compact Türkiye, imzacılarının desteği ve inancıyla hedeflerini gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Üyelerimizin desteği sayesinde, önümüzdeki yıllarda da dünyanın ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik gündeminin belirlenmesine öncülük etmeye ve katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2015 yılında aramıza katılan Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği’ni (TÜYİD), sürdürülebilirlik yolculuğu kapsamında attığı bu önemli adım için kutluyoruz. Türkiye’de yatırımcı ilişkileriyle bağlantılı farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya getirerek, mesleki bilgi üretmek ve yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulmuş olan TÜYİD’in Global Compact Türkiye ailesine katılmış olması bizim için mutluluktur. Şimdiye kadar bizlerle beraber çalışan, maddi manevi katkı veren tüm imzacılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

X