Melda Çele
Global Compact Türkiye
Genel Sekreter
Gaye Uğur Sarıoğlu
Global Compact Türkiye
Genel Sekreter Yardımcısı
Güzin Öztürk
Global Compact Türkiye
Uzman
Türkan Bahadır
Global Compact Türkiye
Departman Asistanı
X