Melda Çele
Global Compact Türkiye
Genel Sekreter
Gaye Uğur Sarıoğlu
Global Compact Türkiye
Direktör