Fotoğraf Galerisi

Cinsel Kimlik ve Kapsayıcılık
Semineri
İş Dünyası Çalışanları için Kreş Hizmetleri Semineri
Gıda Sektöründe İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı
Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Hollanda Deneyim Paylaşımı Toplantıları, Amsterdam, 3-4 Ekim
Mültecilerin Entegrasyonu ve
İş Dünyasının Rolü
CEO Yuvarlak Masa Toplantısı
İş Dünyasında İnsan Hakları CEO
Yuvarlak Masa Toplantısı
X