GENÇ SKA YENİLİKÇİLERİ PROGRAMI | SIKÇA SORULAN SORULAR

Genç SKA Yenilikçileri Programı nedir?

Genç SKA Yenilikçileri programı (GSY) UN Global Compact üyesi şirketlerde çalışan genç profesyonelleri harekete geçirmek için tasarlanmış, bir hızlandırılmış mesleki gelişim programıdır. Programın amacı şirketlerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşımak, inovasyonu teşvik etmek ve şirketler için somut sürdürülebilirlik çözümleri üretmek için genç profesyonellere gerekli becerileri kazandırmaktır.

Program neleri kapsıyor?

Program çerçevesinde katılımcı genç profesyoneller (“Yenilikçiler”), çığır açıcı fikirler, ürünler ve iş modelleri aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKA’lara) ulaşma konusunda önde gelen uzmanlardan ve sürdürülebilirlik liderlerinden eğitim alacak ve inovatif çözümler üzerinde çalışacaklardır. Ekipler halinde çalışacak Yenilikçiler, programın sağladığı eğitim ve araçları kullanarak kendi şirketlerine özgü, SKA’larla ilgili bir sorunu tespit edecek ve program süresince bu soruna yönelik bir çözüm geliştirmeye gayret edeceklerdir. Program broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Program ne kadar sürecek?

Genç SKA Yenilikçileri programının süresi 10 aydır.

Programın şirketler için faydaları nelerdir?

Program şirketlere; kurumsal sürdürülebilirlik ve inovasyonu birleştiren, bütüncül düşünme becerisine sahip yeni nesil bir çalışan kapasitesi geliştirme fırsatı sunmaktadır. Bu program sayesinde şirketler ayrıca, hem şirket hem de toplum için katma değer yaratma potansiyeline sahip sürdürülebilir iş çözümleri elde edeceklerdir.

Programa katılan şirketler fikri mülkiyet haklarının korunmasını nasıl güvence altına alabilir?

Program proje ekipleri arasında karşılıklı bilgi, yeni beceri ve fikir aktarımı ve etkileşimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış olmakla birlikte UN Global Compact, şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasının öneminin farkındadır. Başvuru sürecinin bir parçası olarak yenilikçi ve mentörlerin gizlilik sözleşmelerini imzalamaları zorunlu tutulacaktır.

Program neden sadece genç profesyonellere yönelik?

Program üst düzey yönetim sorumluluğu bulunmayan, dolayısıyla 10 ay süren bir gelişim programına yeterince zaman ayırabilecek çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Genç profesyoneller neden 35 yaş ve altı olarak belirleniyor?

Genç profesyonel için kesin bir yaş tanımı bulunmuyor. 21-40 yaşları arasındaki çalışanlar genç profesyonel olarak sınıflandırılabilir. Bu programda üst yaş sınırının 35 yaş olarak seçilmesinin nedeni, demografi ve nüfus istatistiği ile ilgili pek çok kurumun, genç yetişkinlik dönemini 18 ve 34 yaşlar arası olarak tanımlamasıdır.

Programa katılım ücretli mi?

Programa katılım ücretlidir. Ayrıntılar için lütfen Global Compact Türkiye sekretaryası ile buradan iletişime geçiniz.

Program hangi ülkelerde yürütülecek?

Program Bangladeş, Brezilya, Danimarka, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, Kanada, Kenya, Lübnan, Meksika, Nijerya, Türkiye ve Ukrayna yerel ağlarında yürütülecektir.

UN Global Compact üyesi bütün şirketler programa katılma hakkına sahip mi?

UN Global Compact üyesi bütün şirketler, UN Global Compact yerel ağının program katılımcısı olduğu bir ülkede bulunmaları halinde programa katılabilirler.

Bir şirketten kaç genç profesyonel programa katılabilir?

Şirketler programa katılmak üzere her dönem en az çok 2 en çok 4 genç profesyonel belirleyebilirler.

Genç SKA Yenilikçileri seçimi için kriterler nelerdir?

Kesin ve katı kriterler olmamakla birlikte, program 35 yaşın altında, sürdürülebilirlik ve yaratıcılık konularına derin bir ilgi gösteren, ekip çalışması becerileri yüksek çalışanlar için tasarlanmıştır. İnovasyon, AR-GE, pazarlama, lojistik, satın alma, müşteri deneyimi/hizmetleri ve sürdürülebilirlik birimlerinden çalışanların katılımı özellikle teşvik edilmektedir.

Şirketlerden seçilecek Genç SKA Yenilikçileri adaylarının önceden UN Global Compact tarafından onaylanması gerekiyor mu?

Hayır. Şirketlerin, Yenilikçi profiline en uygun adayları, aday havuzunun iş birimi ve özgeçmiş açısından çeşitlilik göstermesini güvence altına alacak şekilde seçmesini arzu ediyoruz. UN Global Compact, Yenilikçilerde aranan nitelikler konusunda şirketlere rehberlik sağlayabilir.

Şirketimiz Türkiye dışında faaliyet gösteriyor, programa katılabilir miyiz?

Genç SKA Yenilikçileri, ülke düzeyinde gerçekleştirilen bir program olduğundan yalnızca Türkiye’den şirketlerin başvuruları kabul edilmektedir. Ancak faaliyet gösterdiğiniz ülkede programa katılan bir UN Global Compact yerel ağı bulunuyorsa o yerel ağ ile iletişime geçerek programa başvurabilirsiniz. Lütfen daha fazla bilgi için program broşürüne bakınız ya da  buradan iletişime geçiniz.

UN Global Compact üyesi şirketlere bağlı iştiraklerden genç profesyoneller programa katılabilir mi?

Ana şirketin UN Global Compact üyesi olması ve iştirakin Türkiye’de faaliyet göstermesi durumunda, bağlı şirketin genç profesyonelleri programa katılma hakkına sahiptir.

Programa katılmakla şirket ne gibi yükümlülükler üstleniyor?

GSY katılımcısı bir şirket şunları yapmakla yükümlüdür:

  • On aylık program süresinin tamamında programa katılmak üzere 2 ile 4 genç profesyonel (yenilikçi) seçmek.
  • Yenilikçilerin programa tam katılımı için gerekli zamanı ayırmalarına izin vermek.
  • Şirket içinde Yenilikçiler ekibini desteklemek için bir Lider belirlemek.
  • Program sonunda ortaya çıkan SKA çözümünün şirket üst yönetimine sunulduğundan emin olmak.

Yenilikçilerin program için ne kadar zaman ayırması gerekir?

Yenilikçilerin, proje geliştirme sürecinde ekip çalışmaları ile çevrimiçi eğitim ve etkinlikler için haftada tahmini 2-3 saat ayırması ve buna ek olarak, on aylık süre içinde, toplam beş (5) defa 2 günlük inovasyon kamplarına katılması beklenmektedir.

Yenilikçiler, Liderler ve Mentörler arasındaki farklar nelerdir?

Yenilikçiler, programa katılarak şirketleri için uygulanabilir nitelikte SKA iş çözümleri geliştirmek üzere ekipler oluşturan genç profesyonellerdir.

 

Liderler, proje ekiplerinin şirketlerinde üst düzeyde desteklenmesini ve SKA iş çözümlerinin şirketin stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayacak, Yenilikçilerle aynı şirketlerdeki üst düzey yöneticilerdir. Her Yenilikçi ekip, program süresi boyunca belirlenmiş bir Lider ile çalışmalıdır.

 

Mentörler, Yenilikçilerin şirketlerinin dışından; sürdürülebilirlik, inovasyon, ürün tasarımı ve çığır açıcı teknolojiler gibi programla ilgili teknik alanlarda bilgi sahibi kişilerdir. Mentörler bir Yenilikçi ekiple eşleşerek program süresince ekipleri destekler; eğitim ve proje geliştirme sırasında Yenilikçilere yol gösterirler.

Program ne zaman başlıyor?

Program tüm Yerel Ağlarla aynı anda Kasım 2020’de başlayacak Ekim 2021’de sona erecektir. Kasım-Aralık aylarında, program tanıtım toplantısı yapılacak ve SKA’lar ile çığır açan inovasyona ilişkin kavramlar tanıtılacaktır. Programın ilk inovasyon kampı Ocak 2021’de yapılacaktır.

Programa başvuru nasıl yapılır?

Programa katılmak isteyen şirketler bu link üzerinden başvuru formunu doldurabilir ya da doğrudan Global Compact Türkiye sekretaryası ile iletişime geçebilir. Programın sınırlı kapasitesi nedeniyle, başvuruların bitiminden sonra Global Compact Türkiye programa kabul edilen şirketleri açıklayacaktır.

Şirketim UN Global Compact imzacısı değil ama programa başvurmak istiyoruz, ne yapabiliriz?

UN Global Compact’e bu link üzerinden üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Üyelik başvuruları ortama 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Kayıt dönemi içerisinde üyeliğinizin onaylanması durumunda programa başvuruda bulunabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Programa katılım ücretlidir.
İletişim: info@globalcompactturkiye.org

X