Global Compact Türkiye 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Global Compact Türkiye Genel 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tarih: 25 Mart 2022
Saat: 9:30-13:00
Yer: InterContinental Taksim

 

Program
9:30 – 10:00: Kayıt
10:00 – 10:15: Açılış, Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetinin kurulması
10:15 – 10:30: Açılış Konuşması
Ahmet Dördüncü, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
10:30 – 11:15: Global Compact Türkiye sunumu
11:15 – 11:30: 2021 yılı Denetim Raporunun sunumu, Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporu ve
Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi
11:30 – 11:45: 2022 yılı programının ve bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması
11:45 – 12:30: Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek
Üyelerin Seçimi
12:30- 12:45: Dilekler ve Kapanış
12:45-13:00: İmza Töreni

 
Aydınlatma metnini formu doldurmadan önce lütfen okuyunuz.

    X