Gıda Sektöründe İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı

İşyerinde işçi-işveren ilişkilerinin, endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi”kapsamında Global Compact Türkiye üye şirketlerini, ILO ve ÇSGB’nin üst düzey temsilcileri ile bir araya getirme fırsatı sunan çalıştayların üçüncüsü “Gıda Sektöründeİşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı / UN Global Compact’in Çalışma Hayatına İlişkin İlkeleri”başlığı ile 22 Kasım 2018 tarihinde TÜSİAD Genel Sekreterliğinde gerçekleştirildi.

Global Compact Türkiye üyesi şirketlerdeki iyi uygulama örneklerinin diğer şirketlerde de yaygınlaştırılması ve çalışma hayatına ilişkin ilkelerin hayata geçirilmesi amacıyla, Global Compact Türkiye, ILO Türkiye Ofisi ve ÇSGB kurduğu stratejik işbirliği çerçevesinde ortak bir sinerji yaratılması hedeflendi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele, ILO Türkiye Ofisi Ulusal Program Yöneticisi Melahat Güray, ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Hüseyin Seyrekoğlu gerçekleştirdi. ILO Türkiye Ofisi Sosyal Diyalog ve Politika Yöneticisi Tuba Burcu Şenel, ILO’nun kuruluş amacını ve çalışma alanlarını paylaştıktan sonra ILO sözleşmeleri bağlamında işyerinde sosyal diyalog ve işbirliğini aktardığı kısa bir sunum gerçekleştirdi. Şenel, sunumunda UN Global Compact ilkeleri, KSS enstrümanları ve ILO standartları ve sözleşmeleri arasındaki ilişkiyi katılımcılara aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı Samet Turan Türk mevzuatı çerçevesinde işyerinde diyalog ve işbirliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın, “İşyerinde Sosyal Diyalog ve UN Global Compact’in Çalışma Hayatına İlişkin İlkeleri Uygulamaları” oturumunda, Coca Cola İçecek Grup Çalışan ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Aykan Gülten sunumunda CCİ bünyesinde sürdürülen şirket içi sosyal medya kullanımına, çalışan toplantılarına, işyeri sendika temsilcilerine ve CCİ inovasyon projelerine yer verdi. Nestle Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nilüfer Demirkol ve İnsan Kaynakları Müdürü Arzu Öneyman Nestle’nin genç istihdam destekleme, sağlıklı iş yeri, çeşitlilik ve dahil etme uygulamalarına değindikleri sunumlarında şirketin sosyal diyalog bakış açısı hakkında bilgilendirme yaptılar. Unilever Personel ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Eray Karaduman Unilever’in vizyonuna yer verdiği sunumunda, sürdürülebilir istihdam konusunda şirket içi uygulamaların bütüncüllüğünden bahsetti. Yaşar Holding İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Yüksel Gençyürek ise kurumsal sosyal sürdürülebilirlik ve sosyal diyalog konusunda şirket uygulamalarını paylaştığı konuşmasında çalışan hakları ve çalışma standartlarına ilişkin olarak Yaşar Holding’te uygulanan örnekler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

SUNUMLAR:

X