Global Compact Avrupa Ulusal Ağlar Toplantısı Üsküp’te gerçekleşti

(30 Ekim 2014, Üsküp, Makedonya) UN Global Compact Avrupa Ulusal Ağlar Yıllık Toplantısı, 28-30 Ekim 2014 arası Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’te gerçekleşti. Toplantıda Türkiye’yi UN Global Compact Ulusal Ağlar Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden temsil etti.

Toplantı’nın açılış konuşmasında Dr. Argüden, Global Compact Türkiye’nin geliştirdiği ve Global Compact’e kazandırdığı Sektörel Yayılım Stratejisi ve Çarpan Etkili İşbirlikleri Yaklaşımını Avrupa Ulusal Ağlar temsilcileri ile paylaştı. Konuşmasında, BM Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile ortak yürütülmüş olan 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye Özel Sektör Katılımı konulu Ulusal İstişare Sürecinden de bahseden Dr. Argüden, bu kapsamda gerçekleştirilen Paydaş Toplantıları ve Ulusal İstişare sonuçlarını paylaştı.

Toplantıya Global Compact Avrupa Ağ temsilcileri, Global Compact imzacıları, davetli kuruluşların ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Dünyanın en kapsamlı kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan Global Compact bünyesindeki Avrupa Ulusal Ağları’nda yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda ayrıca, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin Ulusal Ağların stratejilerine nasıl entegre edilebileceği konusu değerlendirildi.

Toplantının, “Sosyal Sorumluluk: Rekabetçi ve Sürdürülebilir İş Dünyasının Gerekliliği” konusunun ele alındığı bölümünde de “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması” temalı panelin moderatörlüğünü Dr. Argüden yaptı.

Global Compact Avrupa Ulusal Ağlarının yıllık en kapsamlı toplantısı niteliğini taşıyan Avrupa Yerel Ağlar Yıllık Toplantısı’nın (Annual European Local Networks Meeting) gündeminde, rekabetçi ve sürdürülebilir iş dünyasının gerekliliği, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk kavramına yaklaşımı, raporlama standartları, Yerel Ağlar yönetişimi, Ulusal Ağlar Gelişim Modeli, Ulusal Ağlar Danışma Kurulunda yaşanan gelişmeler gibi konuların yanı sıra KOBİ’lerle daha güçlü ortaklıkların oluşturulması ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi gibi konular yer aldı.

Toplantının açılış panelinde Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Başbakan Yardımcısı Vladimir Peshevski, BM Mukim Koordinatörü Louisa Vinton, Global Compact Ulusal Ağlar Başkanı Walid Nagi ve Global Compact Makedonya Temsilcisi Goran Lazarevski konuştu. Çok paydaşlı diyalogların önemine değinen konuşmacılar, özellikle sürdürülebilirlik konularında şirketlerin tek başlarına hareket ederek başarı elde edemeyeceğini, kamu, STK, akademi temsilcilerinin bir arada çalışması gerektiğinin altını çizdi. Walid Nagi, sorumlu tedarik zinciri yönetiminin önemine değinerek, Global Compact imzacılarına bu anlamda rol düştüğünü, “akıllı ve stratejik işbirlikleri” kurularak tüm paydaş gruplarının birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi. Goran Lazarevski, Global Compact Makedonya Ulusal Ağı’nın kurulduğu 2004 yılından bu yana “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramında yaşanan gelişmelerden bahsederek, sosyal sorumluluk ve bu alanda raporlamanın faydalarının; rekabet avantajı ve uzun vadede karlılık sağlaması; özellikle KOBİ’lere doğru iletişim teknikleriyle anlatılması gerektiğini belirtti.

Toplantının ilk günü, “Sorumlu Tedarik Zinciri”, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması” ve “Kısıtlı Kaynaklar Dahilinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konulu paneller gerçekleştirildi. Toplantının ikinci ve üçüncü günü, Global Compact Ulusal Ağlar temsilcilerinin bilgi paylaşımı ve görüş alışverişini sağlayan, iyi örneklerin paylaşıldığı ve Ulusal Ağ temsilcilerinin kapasite gelişimlerini destekleyen oturumlar ile devam etti.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Toplam 294 imzacısı ile Global Compact Türkiye Ulusal Ağı, dünyadaki 13’üncü, Avrupa’daki 7. en büyük Ulusal Ağ’dır.

X