Global Compact Türkiye, 2017 UN Global Compact Liderler Zirvesi’ne katıldı

(21 Eylül 2017, New York) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada iş dünyası ile ortaklıklar kurmak ve iş dünyasını küresel düzeyde harekete geçirmek için 21 Eylül 2017 New York’ta iş dünyası, sivil toplum, akademi, hükümet ve BM liderleri 2017 UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde bir araya geldiler. 2030 Gündemi’ne sayılı günler kala UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde buluşan liderler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve daha iyi bir dünyaya ulaşmamız için bir yol haritası sundular. Zirve’de sürdürülebilirlik alanında yaratılan etkinin ölçülmesi, sürdürülebilirlik liderliği, küresel hedeflere ulaşmada inovasyon, teknoloji ve değişen anlayış ve küresel hedeflerin yerelde uygulanmaya konması gibi konular ele alındı.

12-25 Eylül 2017 Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftasında düzenlenen UN Global Compact Liderler Zirvesi’ne Türkiye’den Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve Escudo Grup Başkanı Mehmet İhsan Kalkan katılım gösterdiler.

UN Global Compact CEO’su Lise Kingo konuşmasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin insanlar, gezegen, refah ve ortaklıklar için bir eylem planı olduğunu vurgulayarak bu noktada SKH Liderliği’nin önemini hatırlattı. Lise Kingo Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için 5000 gün kalmakla birlikte iklim değişikliği ile mücadele yalnızca 1000 günümüzün kaldığının da altını çizdi. Ayrıca 2016 yılında düzenlenen SDG Business Forumu’nda Lise Kingo’nun ilk duyurusunu yaptığı UN Global Compact ve GRI ortaklığı ile hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporlama Çerçevesi’nin ilk taslağı Zirve’de lanse edildi. Kingo “Amacımız, iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki performansını raporlaması için yalnızca bir standart kullanmaları,” dedi.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili olarak bu seneki toplantılarda gözlemlediğim ve beni mutlu eden en büyük değişiklik küresel sorunların çözümü konusunda inovasyonun merkeze alınmış olması. Bugün insanlığın acilen çözüm üretmesi gereken iki ana problem var; birincisi yoksulluğun ve bu denli büyük fırsat eşitsizliklerinin azaltılması, ikincisi ise iklim değişikliği. Bugün büyük göç dalgalarından iç savaşlara ve çevre felaketlerine kadar pek çok problemin altında bu iki temel unsur yatıyor. Mevcut iş yapış şekillerimizle devam edecek olursak bu iki ana sorunun çözümü birbiriyle çelişiyor, zira yoksulluğun azalması çevre üzerindeki yükü daha da artırıyor. Dolayısıyla bu karmaşık sorunların çözümünün ancak dijital teknolojiler ve inovasyonla mümkün olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, özel sektör yenilik üretme kapasitesiyle kalkınmadaki rolünü her geçen gün daha da güçlendiriyor. Global Compact de, 10 Prensip’in ötesine geçerek özel sektörü destekleyen ve eyleme geçirmek için kılavuzluk eden güçlü araçlar geliştiriyor.”

UN Global Compact her sene Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) alanında gösterdikleri olağanüstü çalışmalarla kendilerini gösteren iş dünyası temsilcileri arasından UN Global Compact SKH Öncüleri’ni seçiyor. Bu sene dünyanın farklı ülkelerinden 10 SKH Öncüsü’nün seçildiği etkinlikte Türkiye’den Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu mültecileri destekleyen mobil uygulaması ile 2017 SKH Öncüleri arasında yer alarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Öncüleri arasında yer aldı.

X