Global Compact Türkiye 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan’da gerçekleşti

(6 Nisan 2019, İstanbul) Global Compact Türkiye 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2017 Perşembe günü Koç Holding Nakkaştepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. İmzacıların yoğun katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’un açılış konuşması Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin tarafından gerçekleştirildi.

Mustafa Seçkin konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma alanında yaşanan dünyadaki gelişmeleri paylaştı.

İş dünyasında da SHK’leri anlamaya ve sorumlu davranmaya yönelik bilincin gitgide arttığını söyleyen Seçkin, şöyle devam etti: “İş dünyası şunun farkında: sorumlu davranmak öncelik değil artık gereklilik. İklim değişikliğinden, su kıtlığına, eşitsizliklerden yoksullukla mücadeleye kadar birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Sorunların varlığı, fırsatların varlığını işaret ediyor. Bunu en iyi değerlendirebilecek kesim ise ürün, hizmet ve operasyonları ile iş dünyası… ”

CEO’larımızda zor olanı seçmeleri ve uzun dönemli düşünmelerini gerektiren yeni bir liderlik anlayışı geliştiğini söyleyen Şeçkin “Yaşamak istediğimiz dünya için şirketleri ve paydaşları harekete geçirmek”

Mustafa Seçkin konuşmasında 2016 ve 2017 yılında bugüne kadar yapılan faaliyetleri işbirliği yapılan kuruluşlara söz vererek aktardı.  Toplantıda, Global Compact Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Çalışma Gruplarının Başkanları da söz alarak çalışmaları ve 2017 – 2018 dönemi programları hakkında bilgi verdiler.

Global Compact Türkiye 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sunumu 

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin’in Açılış Konuşması

Fotoğraf Albümü 

Denetleme Raporu 2016

Global Compact Türkiye Faaliyet Raporu 2016

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Yönetim Kurulu Başkan Mesajı
UN Global Compact – 10 İlke
UN Global Compact’ın Temel Hedefleri
UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyeleri
Platformlar ve Çalışma Kolları
Global Compact Türkiye
Global Compact Türkiye’nin Parçası Olmak…
Türkiye’de UN Global Compact İmzacıları
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu (2016-2019)
Global Compact Türkiye 2016-2019 Dönemi Stratejisi
Global Compact Türkiye 2016-2019 Organizasyon Yapısı
Öncelikli Platformlar ve Çalışma Kolları
Tematik Çalışma Grupları
Global Compact Türkiye 2016 Yılı Faaliyetleri
Denetim Raporları
Türkiye’den UN Global Compact İmzacıları
Teşekkürler
Sekreterya
Global Compact Türkiye’nin Maddi Destekçileri
UN Global Compact ve Global Compact Türkiye’yi Desteklemek İçin

X