GLOBAL COMPACT TÜRKİYE CFO BULUŞMALARI SERİSİNİN İKİNCİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ


Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) ilke temelli bakmak, amaçlara ulaşılmasında şirketlerin tepe noktasındaki finans yöneticilerinin rolünü ele almak, sürdürülebilir finans uygulamalarının beraberinde getireceği yeni ekonomik fırsatları Türkiye iş dünyası gündemi ekseninde değerlendirmek ve finansal açıdan bir yol haritası belirlemek amacıyla başlattığı “CFO Buluşmaları” serisinin ikinci toplantısı düzenlendi.

20 Ekim tarihinde gerçekleşen toplantıda Avrupa Birliği’nin (AB) sürdürülebilirliği merkezine alan son dönem yasal düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin Türkiye iş dünyasına etkileri tartışıldı. İsviçre merkezli danışmanlık firması ECOFACT tarafından AB’nin sürdürülebilir finans düzenlemeleri ve reel ekonomiye etkilerine ilişkin genel bir bilgilendirmenin ardından sunumda öne çıkan konular tartışma bölümünde katılımcı CFO’lar tarafından Türkiye perspektifinden değerlendirildi. Ediz Günsel, PwC Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı Ediz Gürsel’in modaratörlüğünde gerçekleşen yuvarlak masa bölümünde ;

• AB’nin sürdürülebilirliği merkezine alan son dönem düzenlemeleri Türkiye’deki şirketleri nasıl etkileyecek?
• Bu düzenlemeler daha büyük riskler mi barındırıyor yoksa pandemiden çıkış için bir fısat mı?
• CFO’lar Türkiyede pandemi-sürdürülebilirlik ilişkisini nasıl görüyor?
• Toparlanma döneminde pandemi öncesine göre bu konuyu şirketlerinin ele alış biçiminde değişiklik olacak mı? (daha az, daha fazla, yoğunlaştıkları alanlar farklılaşacak, vb.)
• Sürdürülebilir finans konusundaki iyi örneklerin paylaşımı ve öneriler
konuları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmalarını Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Eşbaşkanları Ebru Dildar Edin ve Cem Köksal gerçekleştirdi.

Global Compact Türkiye CFO Buluşmaları ile, UN Global Compact’in küresel boyutta başlattığı “SKA’lar için CFO Görev Gücü”ne (CFO Taskforce for SDGs) de katkı sağlanması hedefleniyor. “SKA’lar için CFO Görev Gücü”ne ilişkin daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


X