Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, “Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” sloganı ile çalışmalarına devam ediyor

(12 Kasım 2015, İstanbul) Global Compact üyeleri ve destekçilerinden oluşan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, “Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” sloganı ile çalışmalarına devam ediyor.

Global Compact Türkiye Sekretaryasını TÜSİAD ile ortak yürüten TİSK’in koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) desteğiyle Kasım ayında 4’üncü defa biraraya gelen Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’na, çoğunluğu şirketler olmak üzere, üniversiteler, STK’lar, meslek örgütleri ve belediyelerin de katılımıyla 50’den fazla kurum ve kuruluş üye oldu. Global Compact Türkiye’nin üye sayısı en fazla çalışma grubu olma özelliğini taşıyan Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun (KGÇG) geçmiş dönem toplantılarında çalışma şekli, hedefleri ve belirlenen hedeflere yönelik faaliyet planları oluşturuldu.

Haziran 2014’de faaliyetlerine başlayan KGÇG’nun amaçları; özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini biraraya getirerek şirketler arası öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlanması olarak belirlendi. KGÇG’nun amaçlarına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi için 6 ayrı ekip oluşturuldu. Bunlar; İletişim, Materyal Oluşturma, WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama, Eğitim Materyalleri, Mentörlük ve Destek Ekibi.

2015 sonu itibariyle dünya çapında 1000’den fazla imzacısı bulunan WEPs girişiminin 2014 yılında Türkiye’de 25 olan imzacı sayısının 2015’de 53’e ulaşmasıyla, Türkiye, dünyada en fazla WEPs imzacısına sahip 5’inci ülke konumuna yükseldi.

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu 12 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da Birleşmiş Milletler Merkezi’nde yapılan dördüncü toplantısına 38 temsilci katıldı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Müdürü Ahmet Parla, BM vizyonu, BM Türkiye faaliyetleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve 17 Hedef’in içeriği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra söz alan UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan ise, daha önce 2015’te ulaşılması öngörülmüş olan Binyıl Kalkınma Hedefleri konusunda ilerleme kaydedildiğini, fakat özellikle sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki hedeflerde Türkiye’nin zayıf performans sergilediğini belirtti. Sağlık konusunda Türkiye’nin makro göstergelerdeki başarılı performansına karşın, bölgeler arası eşitsizliğin gözlendiğini; toplumsal cinsiyet eşitliğinde mikro ve makro ölçekte eşitsizliklerin devam ettiğini; 2015 sonrası kalkınma gündemini belirleyen hedefler arasında özellikle 3’üncü (sağlık) ve 5’inci (cinsiyet eşitliği) hedefin UNFPA’in gündeminde olduğunu sözlerine ekledi. Başarankut Kan, özel sektör ile ortak yaptıkları çalışmalara da değinerek, kadına yatırım yapmanın ve istihdama katmanın işletmelere de önemli getirisi olduğunu belirtti.

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Zeliha Ünaldı, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Cinsiyet Eşitliği Çerçevesinden Bakış” başlıklı sunumunda, hedeflerin kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulduğunu,  hedeflerin özel sektöre önemli fırsatlar sunmanın yanı sıra sorumluluklar da yüklediğini, 5’inci hedefin (Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi) Türkiye için önem teşkil ettiğini, ilgili göstergelerin yerelleştirilmesi ve savunulması konusunda Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun rol oynayabileceğini ifade etti.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Erol, komite başkanlığını KAGİDER’in yürüttüğü; 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Women 20 Zirvesi ve sonuç bildirisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Global Compact Türkiye Sekretaryası’nın yaptığı sunumda ise 15-16 Mart 2016 tarihlerinde New York’da düzenlenecek WEPs Yıllık Konferansı; 2016 WEPs Liderlik Ödülleri başvuruları; SUTEKS Grup ile WEPs Sekretaryası arasında kadın-erkek eşitliğini, WEPs’in imzalanması ve uygulanmasını teşvik etmek üzere imzalanan ortaklık anlaşması; Çalışma Grubu Teknik Ekip Üyeleri’nce hazırlanan “WEPs Savunuculuğu Görev Tanımı”nın sunuşu konuları ele alındı.

SUTEKS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, SUTEKS Grup olarak kadının güçlenmesi konusunda yaptıkları çalışmalar, Kadının Güçlenmesi İlkelerinin şirket içindeki uygulamaları hakkında bilgi verdi. WEPs’in ülkemizdeki etkinliğini değerlendiren, mevcut fırsatlar ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkındaki görüşlerini belirten Ger, WEPs Savunuculuğu Rolü kapsamında WEPs imzacı sayısının artırılması, ilgili kaynakların oluşturulması, iyi örneklerin paylaşılması ve uygulamaların artırılması konularında destek vereceklerini belirtti. Çalışma Grubu Üyelerinin onayı doğrultusunda, Nur Ger, 2 yıllık WEPs Savunuculuğu’na seçildi.

İletişim Ekibi adına söz alan, Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, katılımcılara İletişim Ekibi faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Cesur, gerçekleştirilen basın ziyaretlerinden, Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir konulu e-bültenden, Borsa İstanbul ortaklığında Mart 2015’de düzenlenen “Borsa Zilinin Eşitlik için Çalınması” etkinliğinden ve basın yansımalarından bahsetti. Üyelerin ortak kararı ile 2016 yılında da basın ziyaretlerine devam edilmesine, e-bültenin tekrarlanmasına ve farklı iletişim yöntemleri bulunması konusunda çalışmalar yapılmasına karar verildi.

WEPs Uygulama Rehberi Ekibini temsilen söz alan UN Women Proje Sorumlusu Ayşegül Bağ, Taslak Rehberin amacını ve içeriğini açıklayarak, Rehber hazırlığı konusunda Yaşama Dair Vakfı uzmanları ile ortak çalışma yapıldığını kaydetti.

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun beşinci toplantısı 2016 Şubat ayı içinde İstanbul’da yapılacak.

Toplantıya aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım gösterdi:

Bilim İlaç, BM Türkiye, BPW Türkiye, BUİKAD, ÇİMSA, Development Analytics, Enve Enerji, Fransız Kalkınma Ajansı, Garanti Bankası, Hürriyet Gazetesi, IEEE Women in Engineering Türkiye, ILO, KA Mühendislik, KAGİDER, KalDer, Profesyonel İş Kadınları Derneği , Sabancı Üniversitesi – Kurumsal Yönetim Forumu, SUTEKS A.Ş., TİSK TOBB, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, UNFPA, UN Women, Unilever, Vodafone, YADA Vakfı, Yaşar Holding ve Yeşim Tekstil.

X