Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu toplandı

(10 Şubat 2015, İstanbul) Global Compact Türkiye “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”nun üçüncü toplantısı 10 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda gerçekleşti. Toplantıya, GC Türkiye imzacılarının ve özel sektör temsilcilerinin yanısıra akademi dünyasından ve STK’lardan temsilciler katıldı.

TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter toplantıyı açarak, Çalışma Grubu’nun 16 Ekim 2014 tarihli ikinci toplantısında alınan karar gereğince Çalışma Grubu’nun amaçlarına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi için ekipler oluşturulduğuna değinen İlter (iletişim ekibi, eğitim materyalleri ekibi, mentörlük ekibi, destek ekibi, WEPs uygulama rehberi hazırlama ekibi, materyal ekibi), son toplantıdan bu yana İletişim Ekibi’nin ve WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibi’nin yaptığı çalışmalar hakkında Ekiplerin sözcülerinin Grup’a bilgi vermesini istedi.

Toplantıda, Çalışma Grubu Üyelerinin geçmiş dönem ve gelecek dönem faaliyetleri ile ilgili paylaşımda bulunması istendi. Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcisi Kadir Uysal, İŞKUR, SIDA ve ILO ortaklığında yürütülen “Kadınlar için daha çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi, GC Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Deniz Öztürk, Aralık ayında Gürcistan’da gerçekleştirilen WEPs lansmanı, Türkiye Soroptimist Kulübü Federasyonu Temsilcileri 9-12 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Soroptimist Kongresi”, Türkiye Uluslararası Kadınlar Ağı kurucusu Melek Pulatkonak, UPS Türkiye ve KAGİDER ortaklığında kurulan “Kadın Liderlik Platformu” hakkında bilgi verdiler.

Çalışma Grubu’nun 2015-2016 dönemi iş planının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, Çalışma Grubu bünyesinde oluşturulan ekipler ve ekip üyeleri paylaşılarak, yeni üyelerden söz konusu ekipler içinde yer almak isteyenlerin 23 Şubat 2015 tarihine kadar Sekretarya ile iletişime geçmeleri istendi.

Çalışma Grubu’nun dördüncü toplantısı Ekim ya da Kasım 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak.

X