Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Üyelerine Yönelik AÇEV Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Semineri

(13 Şubat 2018, İstanbul) Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Proje ve Etkinlik Alt Çalışma Grubu’nun çalışmaları kapsamında, 13 Şubat 2018 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği semineri TÜSİAD Genel Sekreterliğinde düzenlendi. Seminer AÇEV Eğitim İçerik ve Kalite Uzmanı Ege Ortaçgil ve Uzman Olcayto Ezgin tarafından verildi.

Seminerde cinsiyetlere atfedilen rollerin oluşumu ve bu rollerin sonuçlarına ilişkin sunumu gerçekleştirildi.

Seminerin sonunda uzman ve katılımcılar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin deneyimlerini paylaştı ve seminerde tanıtılan kavramları tartıştı.

X