Global Compact Türkiye, New York’ta gerçekleşen Liderler Zirvesi’ne katıldı

(23 Haziran 2016, New York, ABD) 13.500 imzacı ile dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’in üç senede bir düzenlediği ve dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki kanaat önderlerini ve iş dünyası öncülerini bir araya getiren Liderler Zirvesi 22-23 Haziran 2016 tarihlerinde New York’ta gerçekleşti.

Dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’in 3 yılda bir düzenlenen en büyük etkinliği Liderler Zirvesi’nde, yetkinliği dünya çapında kabul görmüş kanaat önderleri, Eylül 2015’te küresel olarak duyurulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde iklim değişikliği, kadının güçlendirilmesi, gıda, su, eğitim ve hakkaniyetli çalışma olanaklarını tartıştı.

Zirvede konuşmacılar arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, UN Global Compact Yönetici Direktörü Lise Kingo, UBS Yönetim Kurulu Başkanı Axel Weber, NASDAQ Başkanı Adena Friedman, Enel Grup CEO’su Francesco Starace, Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra, Novo Nordisk Başkan Yardımcısı Charlotte Ersboll, Volvo Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı Maria Hemberg, BM Genel Serketeri Gençlik Çalışmaları Temsilcisi Ahmad Alhendawi ve KPMG Kurumsal Vatandaşlık Küresel Direktörü Lord Michael Hastings gibi isimler yer aldı. Zirvede Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı, 2030 yolunda Üst Yöneticilerin Bakış Açısı, Küresel Hedeflerden Yerel İşlere, Küresel Risklerden Küresel Fırsatlara, Barışı Kurmak ve Fırsatları Yaratmak konuları öne çıktı.

Zirveye Türkiye’den Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Unilever Türkiye Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Global Compact Türkiye Başkan Yardımcısı ve Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden ve Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan katıldı.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin: “İş dünyası, küresel sorunların aşılmasında sadece destek veren değil, çözümlerin merkezindeki taraf olacaktır.”

Zirveye katılım gösteren Global Compact Türkiye Başkanı Mustafa Seçkin, “Eylül 2015’de BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) , dünyanın kalkınma önceliklerinin yeniden şekillenmesini ve tüm paydaş gruplarının katılımını sağladı. Belirlenen 17 küresel hedefin gerçekleştirilmesi için iş dünyası, küresel problemlerin aşılmasında artık destek veren değil çözümlerin merkezindeki aktörlerden biri olarak görülüyor. Dünyanın önde gelen iş dünyası liderlerinin izlediği Liderler Zirvesi 2016, yoksulluğun sona erdirilmesi, gençlerin istihdama katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve barışın desteklenmesi gibi konular başta olmak üzere küresel sorunlarda iş dünyasının ödevlerini belirledi. UNGC’nin Accenture ortaklığında gerçekleştirdiği CEO araştırması da, bu beklentilerin iş dünyasında karşılık bulduğunu bizlere gösteriyor.

Global Compact Türkiye olarak, gelecek yıllarda Küresel Hedefler çatısı altındaki çalışmalarımızda imzacılarımızdan aldığımız güç ile iş dünyasında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye devam edeceğiz. UN Global Compact’in ve ulusal ağlarının sahip olduğu küresel-ulusal bütünleşik yapı, hedefleri hayata geçirmek için bu platformun doğru adres olduğunu gösteriyor. Dünyanın kalkınma gündemine Türkiye’den kendi payımıza düşen katkıyı vermek adına Türk iş dünyasında evrensel ilkelere bağlı faaliyet sürdüren daha fazla kurumu aramızda görmeyi diliyoruz.” dedi.

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Açılış Konuşmasının tam metni için lütfen buraya tıklayınız.

Liderler Zirvesi Fotoğrafları İçin:  Albüm 1 | Albüm 2

Liderler Zirvesi 1. Gün Konuşmaları Kaydını UN Web TV’den İzleyebilirsiniz.

X