Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi Güncellendi

Global Compact Türkiye finansman kuruluşlarının kredilendirme politikalarına sürdürülebilirlik ölçütlerini yerleştirmelerinin, sürdürülebilirlik olgusunu geniş kesimlere ulaştırmada önemli rol oynayacağına inanıyor. Bu kapsamda hazırlanan ve 2017 yılında Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi  tarafından imzalanan “Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi” Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak ve tüm aktörleri sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmek adına önemli bir adım teşkil ediyor.

Bildirgenin her sene gözden geçirilmesini gerektiren altıncı maddesi doğrultusunda Bildirge, Aralık 2018 itibarıyla güncellendi. Yapılan güncelleme kapsamında bankaların çevresel ve sosyal etkisini değerlendirecekleri yatırım tutarı limiti 50 milyon ABD dolarından 20 milyon ABD dolarına indirildi. Ayrıca, imzacı bankalar görev tanımında çevresel ve sosyal unsurların olduğu en az bir personel istihdam edeceklerini taahhüt ettiler.

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu Başkanı Ebru Dildar Edin konuya ilişkin, “2017 yılında Türkiye’nin önde gelen 7 bankası bu bildirgeye imza attı. Yalnızca finansman sağlayan bir iş ortağı değil, toplumun ve çevrenin çıkarlarını savunacak kurumsal bir vatandaş olarak hareket edeceğimizi beyan ettik. Aktif büyüklük olarak Türk bankacılık sektörünün yüzde 45’ini temsil eden bu grubun sürdürülebilir finans anlamında bu bildirge sayesinde referans noktasını belirlediğini düşünüyorum.

İlk imzaları attığımızda verdiğimiz sözlerden biri de her sene çıtayı yükseltmekti. Bu kapsamda bildirgede, 2018 yılında yaptığımız güncellemelerden biri yüksek çevresel ve sosyal standartları uygulayacağımız yatırım tutarını 50 milyon ABD dolarından 20 milyon ABD dolarına çekmek oldu. Bu, bu bildirgeye imza atarak öncülük eden 7 bankanın çok daha fazla müşterisini bu standartlarla tanıştırması demek. Bir diğer güncelleme de her imzacının bu konularla ilgili bir personel istihdam etme zorunluluğu. Bu yolla yeni imzacılarımızın, süreci daha hızlı içselleştirmesini hedefliyoruz” dedi.

Global Compact Türkiye; Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi’nin imzaladığı bu bildirgeyle, tüm bankaları bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor.

Güncellenen Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi için tıklayınız.

X