Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu ILO’nun Katılımıyla Toplandı

(12 Temmuz 2017, İstanbul) Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu ILO Türkiye Ofisi’nin katılımıyla bu sene ikinci toplantısını 12 Temmuz Çarşamba günü TÜSİAD Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirdi. Çalışma Grubu 2017 yılında UN Global Compact’ın temalarından biri olan “İnsan Onuruna Yakışan İşler” konusuna odaklanmıştır.

Toplantı Global Compact Türkiye Temsilcisi Melda Çele’nin UN Global Compact’ın Yeni İş Modeli hakkındaki bilgilendirmesi ile başlamıştır. Ardından Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Başkanı Aysun Sayın UN Global Compact, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu ve amacı hakkında genel bir tanıtım yapmış, tedarik zincirinde sürdürülebilirliğe ilişkin veriler paylaşmış, UN Global Compact gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki ilişkiye vurgu yapmıştır.

“İnsan Onuruna Yakışan İş” kavramını anlatmak ve tedarik zincirlerini bu konuda bekleyen riskler konusunda aydınlatmak için ILO Türkiye Ofisi Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi, Sosyal Diyalog ve Politika Yöneticisi Tuba Burcu Şenel ve ILO Türkiye Ofisi Türkiye’de Mülteciler için İnsana Yakışır İş Olanakları, Çocuk İşçiliği ve Sosyal Politikalar, Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay sunumlarını katılımcılarla paylaşmışlardır.

Tuba Burcu Şenel sunumunda, ILO hakkında genel bir bilgilendirme yapmış ve insan onuruna yakışır işi tanımlamıştır. Şenel sunumunda ayrıca Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi hakkında da bilgilendirme yapmıştır. Sunum sonunda katılımcılar tarafından tedarik zincirinde mevzuatın uygulanması konusunda özel sektörün denetimleri ile birlikte iş müfettişleri aracılığıyla gerçekleştirilen kamu denetiminin önemi de vurgulanmıştır.

Nejat Kocabay Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımlarının Geliştirilmesine ilişkin sunumunu yapmıştır. Kocabay sunumunda, konuya ilişkin mevcut durum ve yürütülen projeler hakkında bilgi vermiştir. Mültecilerin istihdama kazandırılması ile ilgili katılımcılar deneyim ve önerilerini çalışma grubu ile paylaşmışlardır.

X