Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden TKYD’nin 8. Kurumsal Yönetim Zirvesine katıldı

(14 Ocak 2015, İstanbul) Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 14 Ocak 2015 Çarşamba günü Sabancı Center’da VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi düzenlendi.

Oturum başkanlığını Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortağı Av. Ümit Hergüner’in yaptığı “İş Dünyası İnsan Hakları’na Saygılı Olduğu Oranda Şirketlerde Kurumsal Yönetim Gelişir mi?” başlıklı panelde insan hakları ve iş dünyası konuları ele alındı. Panelde, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Kenan Yılmaz birer konuşma gerçekleştirdi.

Zirve’de her sene olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli ve birbirinden deneyimli isimler iş dünyasındaki en son gelişmeleri tartışmak için bir araya geldi.

Dr. Yılmaz Argüden konuşmasında, UN Global Compact’ın insan hakları politikalarını anlatarak, 10 temel ilkenin 6’sının temel insan hakları ve insanların çalışma ortamında haklarına yönelik olduğunu belirtti. “İnsan Hakları, Çalışma Standarları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele şeklinde dört ana başlıkta belirlenen evrensel olarak kabul görmüş dört bildirgeden yola çıkılarak oluşturulduğunu belirten Argüden, “Bu bildirgeler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesidir” dedi. 2000 yılında başlatılan girişimin başta 9 ilkeden oluşmakta olduğunu, fakat 2004 yılında Yolsuzlukla Mücadeleyi kapsayan 10. ilkenin eklenmesiyle bugünkü haline kavuştuğunu bildirdi.

UN Global Compact’in halihazırda dünya üzerinde 12000’in üzerinde imzacısı bulunduğunu anlatan Argüden, bu imzacıların 8000’den fazlasını işletmelerin oluşturduğunu kaydetti. Argüden, Global Compact Türkiye’nin Global Compact sistemi içerisinde 300 aktif imzacıyla dünyanın 11., Avrupa’nın 6. en büyük Ulusal Ağı olduğunun altını çizdi.

Platformda yer alacak kurumların kazanımlarının, başta özel sektör kuruluşlarının olmak üzere, kazanımlarının birden fazla boyutta olduğunu, UN Global Compact’in evrensel olarak geçerliliği sayesinde kurumlar arasında birleştirici ortak bir zemin oluşturmasının önemli bir gerçek olduğunu duyuran Argüden; “Çünkü günümüzde şirketlerin hesap vermek yükümlüğü sadece hissedarlara yönelik değil; şirketin dokunduğu tüm paydaşlara yönelik sorumlulukları doğuyor” dedi.

İş dünyasının insan haklarını nasıl gözetebileceğine dair Prof. John Ruggie tarafından hazırlanan “İş Dünyası ve İnsan Hakları İlkeleri” çalışmasının yönlendirici bir kılavuz niteliği taşıdığını belirten Argüden, bu çalışmanın çerçeveye dayanarak hazırlandığını bildirdi. İnsan haklarına değer vermeyen şirketlerin geride kalacağını söyleyen Dr. Yılmaz Argüden, iş ortamında insana yakışır bir çalışma ortamının sağlanması şirketlerin insan hakları politikaları açısından önemli olduğunun altını çizdi. Argüden, Şirketlerin UNGC ilkelerine vereceği desteğin ve her yıl bu ilkelere dair çalışmalarını yayımladıkları yayımladıkları İlerleme Bildirim Raporu’nun başarılı bir yönetişim için önemli olduğunu ifade ederek, “Yönetim Kurulları’nın insan haklarına ait politikalarının olması çok önemli” dedi.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden kurumsal yönetim çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan UN Global Compact, Yönetim Kurullarının Eğitim Programı’nı da oluşturduğunu söyledi. Global Compact LEAD ve Sorumluluk Sahibi Yönetim İlkeleri (PRME) girişimi tarafından DLA Piper ve Boston Consulting Group destekleriyle oluşturulan programın, Yönetim Kurulları’nın kurumsal sürdürülebilirliğe stratejik bir yaklaşım oluşturmalarını, konuya dair yetkin bir şekilde yönetim sağlamalarını ve bu süreçlerde finansal değer üretiminin korunması için yönergeler sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Dünyanın kalkınma gündemi için önemli bir yıla girdiğini belirten Dr. Argüden konuşmasına şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi, Binyıl Kalkınma Hedefleri 2015 yılında miladını dolduruyor. Birleşmiş Milletler, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı ve kapsamlı bir istişare süreci başlattı. Global Compact Türkiye bu istişarelerde yer almak üzere seçilen dünya çapında beş ulusal ağdan biri. 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi çerçevesinde Türkiye’nin önceliklerini tüm paydaşlarımızla belirledik ve iyi yönetişim, kadının güçlenmesi, kaliteli eğitimle gençliğin istihdamının artırılması ve KOBİ’lerin kalkınma gündemine dahil edilmesi konularının Türkiye özel sektörü nezdinde öne çıktığını gördük. Bu başlıkların hepsinin Global Compact’in on ilkesinde bir karşılığı var. Gerek küresel kalkınma gündemi gerek Türkiye özel sektörünün bu gündemde geri kalmaması için UN Global Compact’e katılmanın ve ilerlemeyi raporlamanın önemini tekrar vurgulamak istiyorum” dedi.

X