Global Compact Türkiye

UN Global Compact Türkiye Ağı Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlke’sinin Türkiye iş dünyasında yaygınlaşmasını sağlamak, sorumlu iş uygulamalarını artırarak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırılarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları” Derneği adı ile 2023 yılında kuruldu.

 

UN Global Compact’in dünya genelinde 70’e yakın yerel ağından biri olan UN Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra, aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunar. UN Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken; hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görür.

 

Tarihçe:

UN Global Compact 2000 yılında bir Birleşmiş Milletler inisiyatifi olarak kuruldu.

2002 yılında Türkiye’den şirketler UN Global Compact’e katılmaya başladı.

2006 yılında Türkiye yerel ağı tanıtıldı.

2013 yılında Global Compact Türkiye, TÜSİAD ve TİSK arasında bir Platform olarak kuruldu.

2023 yılında UN Global Compact Türkiye, “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” olarak kuruldu.

X