Global Compact Yerel Ağları: Ulusal SKH Uygulamalarının Hız Kazanması

Raporda 2030 Gündemi’ne ulaşmak için UN Global Compact’in 30+ Yerel Ağının farkındalık yaratma, kapasite geliştirme, liderlik, politika diyaloğu kurma ve çok-paydaşlı ortaklıklar kurma alanlarında yürüttüğü faaliyetler yer alıyor. Üst Düzey Siyasi Forum (HLPF) kapsamında SKH İş Dünyası Forumunda 16-17 Temmuz tarihlerinde tanıtımı yapılan raporun 29. sayfasında Türkiye’den de örnek uygulama olarak Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi yer alıyor. Raporda özellikle Yerel Ağların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için kurduğu kamu, özel sektör ve Birleşmiş Milletler işbirliklerine dikkat çekiliyor.

X