HABERLER

Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Etkinliği Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD İşbirliği ile Gerçekleşti

(İstanbul, 12 Ekim 2018)

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği TÜSİAD ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik düzenlenmekte…

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Hollanda Deneyim Paylaşımı Toplantıları, Amsterdam, 3-4 Ekim

(Amsterdam, 4 Ekim 2018)

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Hollanda Deneyim Paylaşımı Toplantıları Global Compact Türkiye ve Global Compact Hollanda işbirliği…

İş Dünyasında İnsan Hakları CEO Yuvarlak Masa Toplantısı

(İstanbul, 14 Eylül 2018)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasında ve hedeflere bütüncül bir katkı sağlanmasında insan haklarını anlamanın ve insan haklarını iş dünyasının uygulamaları ile bütünleştirmenin önemi gitgide artıyor SKH’lere ulaşmanın anahtarı insan hakları…

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Networking Çalıştayı

(İstanbul, 11 Eylül 2018)

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Networking Çalıştayı iş dünyasında kadının güçlenmesi konusunda çalışan paydaşları bir araya getirerek, kurumların çalışmalarını ve faaliyetlerini birbirleriyle paylaşmalarına olanak yaratmak…

Sektörler Arasında İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı

(İstanbul, 9 Ağustos 2018)

İşyerinde işçi-işveren ilişkilerinin, endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun…

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Proje ve Etkinlik Alt Çalışma Grubu Şirket İçi İhbar Hatları Yönetimi Toplantısı

(İstanbul, 1 Ağustos 2018)

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Proje ve Etkinlik Alt Çalışma Grubu 1 Ağustos 2018 tarihinde “Şirket İçi İhbar Hatları Yönetimi” başlıklı…

X