HeForShe Hareketi’nin 10 Küresel Etki Liderinden biri olan merhum Mustafa V. Koç’u saygıyla anıyoruz

“Unutmayalım ki, kadınların yeterince özgürleşmediği, güçlenmediği, eğitim ve istihdam olanaklarına erişemediği bir dünyada kalkınma da mümkün olmayacaktır. Bugüne kadar gelişmiş ülkelerden birçok lider toplumsal cinsiyet hareketini sahiplendi ve bu hareketi ileriye taşıdı. Şimdi gelişmekte olan ülkelerden de daha fazla liderin konuya sahiplik gösterme zamanı.”

Merhum Mustafa V. Koç’un HeForShe Davos Etkinliği için Planlanan Konuşması

“Cinsiyet eşitliği, dünyanın hiçbir ülkesinde hâlâ tam olarak sağlanamadı. Ancak bu alandaki eşitsizlik, gelişmekte olan ülkelerde çok daha vahim düzeyde. Farkın yüksek olduğu kültürlerde, bir erkek olarak bu farkı konuşmak bile bir tabu olarak karşımıza çıkıyor.

Ben HeForShe Etki Programı’nda gelişmekte olan bir ülkeyi temsil eden tek şirket lideri olarak, benzer kültürlerden başka liderleri de bu konuya sahip çıkmaları yönünde cesaretlendirmek istiyorum. Bu sorumluluğu, benzer kültürlerden gelen diğer liderlere örnek olmak ve onları teşvik etmek için kabul ettim.

Erkek egemen toplumlarda ayrımcılığı tetikleyen kalıplara ve önyargılara karşı çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü herhangi bir konuda mücadele ne kadar zorluysa, sonunda elde edilecek mükâfat da o kadar büyük ve anlamlıdır.

Unutmayalım ki, kadınların yeterince özgürleşmediği, güçlenmediği, eğitim ve istihdam olanaklarına erişemediği bir dünyada kalkınma da mümkün olmayacaktır. Bugüne kadar gelişmiş ülkelerden birçok lider toplumsal cinsiyet hareketini sahiplendi ve bu hareketi ileriye taşıdı. Şimdi gelişmekte olan ülkelerden de daha fazla liderin konuya sahiplik gösterme zamanı.

Dürüstçe dile getirmek gerekirse, toplumsal cinsiyet konusunun bu kadar içine girene kadar, eşitsizliklerin boyutunun ve bunların ne kadar yerleşmiş olduğunun tam da farkında değildim. Örneğin iş yaşamında, kadınların geçmişteki performanslarına, erkeklerin ise gelecekteki potansiyellerine bakılarak terfi ettirildiğini bilmiyordum. Bu önyargılar hem topluma hem iş dünyasına büyük zarar veriyor. İşte mücadele etmemiz gereken nokta, tam da bu tip önyargıları kırmakla başlıyor.

Eşitliği sağlanmanın iş hayatına saylayacağı katkıları gözler önüne seren sayısız araştırma mevcut. İş dünyasının yetenek eksikliği yaşadığı günümüzde kadınları iş gücü dışında bırakmak söz konusu olamaz. HeForShe’yi özel yapan birçok araştırmayla gözler önüne serilen bu katkıları hayata geçirmede bir yol haritası olması.

Ben, buradan, tüm şirketleri ve liderleri eşitliğin sağlanması için gerekli kaynakları ortaya koymaya davet ediyorum. Bugün burada sizlerle paylaştığımız rapor bizim bu uğurdaki yolculuğumuzu anlatıyor. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyün ve eşit bir dünyayı birlikte inşa edelim.

HeForShe Koç Holding Taahütleri

HeForShe 10x10x10 Etki Programı dahilinde Koç Holding’in taahhüt ettiği 3 alan mevcut. Bu taahhütleri, HeForShe’nin Türkiye destekçiliği kapsamında 2017’ye kadar 4 milyon destekçiye ulaşmak, 2020 yılına kadar en az 100 bin kişiye cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık eğitimi vermek ve toplumsal cinsiyet duyarlı işyeri kültürünü güçlendirilerek eşitliği sağlamak şeklinde belirledik.”

X