Hızlandırma Programları

UN Global Compact’in küresel ölçekte ve yerel ağları işbirliğiyle tasarlanan programlar, şirketlerin altı ay ila bir yıl arasında belirli amaçlara yönelik ilerleme kaydetmelerine destek olmak üzere tasarlandı. Hızlandırma programları, şirketlerin bu alanlarda somut hedefler belirleyebilmesi için kapasite geliştirmelerini sağlıyor. Bu programlar ayrıca şirketlere belirledikleri hedeflere nasıl ulaşabilecekleri ve ilerlemeyi nasıl izleyecekleri konusunda rehberlik ediyor.


Climate Ambition Accelerator (İklim Hedefi Hızlandırma Programı)

 

Climate Ambition Accelerator, iklim nötr olma yolunda bilime dayalı emisyon hedeflerinde ilerleme kaydetmek isteyen ve net sıfıra geçiş stratejisi oluşturabilmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyan UN Global Compact şirketleri için altı aylık bir hızlandırma programıdır. UN Global Compact liderliğinde yürütülen İklim Hedefi Hızlandırma Programı farklı büyüklük, sektör ve ülkelerden tüm şirketlerin iklim eylemine katkılarını artırmalarına ve büyük ölçekte emisyon azaltımı için taahhütlerini yerine getirmelerine destek vermeyi amaçlıyor.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Target Gender Equality (Hedef Toplum Cinsiyet Eşitliği Programı) 

 

Target Gender Equality, şirketlerin 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkı sağlamasına yardımcı olurken aynı zamanda iş dünyasında başarı ve sürdürülebilirliği güçlendiren bir hızlandırma programıdır. Program, UN Global Compact şirketlerinde üst düzey seviyedeki kadın sayısını artırmayı hedefliyor.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


SDG Innovation For Young Professionals (Genç Profesyoneller için SKA İnovasyonu)

 

SDG Innovation for Young Professionals” Programı; UN Global Compact üye şirketlerinin liderlik potansiyeli taşıyan genç yeteneklerini, sürdürülebilirlik sorunlarına radikal inovasyon bakış açısıyla pazar değeri de olan bir çözüm üretmeleri için bir araya getiriyor.
Program, geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


SDG Ambition Accelerator (SKA Hedefi Hızlandırma Programı)

 

SDG Ambition Accelerator (SKA Hedefi Hızlandırma Programı) UN Global Compact üyesi şirketleri, iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirleme ve SKA’ların iş süreçlerine entegrasyonunu hızlandırma konusunda teşvik eden ve destekleyen altı aylık bir programdır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Business Human Rights Accelerator (İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı)

 

Şirketiniz, uluslararası kabul görmüş insan haklarını destekliyor, bu haklara saygı duyuyor ve bu alandaki çalışmalarını görünür kılıyor mu? İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı, UN Global Compact üye şirketleri için tasarlanmış altı aylık bir hızlandırma programıdır. Program, insan hakları üzerindeki önemli etkilerini belirleme, uygunluk denetim (due diligence) süreçlerini tesis etme ve uygulanabilir bir eylem planı geliştirme süreçlerinde şirketleri destekleyerek insan hakları yolculuğunda ilerlemelerini hızlandıracaktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

X