Hukuk Müşavirlerinin Sürdürülebilir Bir Gelecek için Katkıları Tartışıldı

Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Şirketlerin Kılavuzu Hukuk Müşavirleri

(10 Mart 2017, İstanbul) Global Compact Türkiye ve Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ile düzenlenen “Hukuk Müşavirleri İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik Konferansı” TÜSİAD binasında gerçekleştirildi. Konferansta hukukçuların, kurum ve kuruluşların sürdürülebilirliği için sağlayacakları katkının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Hukuk Müşavirlerinin kurumların sürdürülebilirliğine sağladıkları katkının önemi, TÜSİAD Konferans Salonunda gerçekleşen “Hukuk Müşavirleri İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik Konferansı”nda ele alındı. Konferans özel sektör, kamu ve sivil toplumda faaliyet gösteren Hukuk Müşavirlerine ve yöneticilere yönelik olarak Global Compact Türkiye ve Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğinde düzenlendi. Açılış konuşmalarını Global Compact Türkiye Başkanı Mustafa Seçkin ve Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı’nın yaptığı toplantıda konu bütün boyutlarıyla ele alındı.

Moderatörlüğünü Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez’in yaptığı panelde; Coca Cola İçecek Hukuk Baş Müşaviri Av. Ertuğrul Onur, ELİG Avukat Bürosu Yönetici Ortağı Av. Gönenç Gürkaynak ve Boden Hukuk Kurucu Ortağı Av. Değer Boden konuyu kendi uzmanlık alanları açısından değerlendirerek deneyimlerini paylaştılar.

Konferansın açılışında konuşan UN Global Compact Türkiye Başkanı Mustafa Seçkin “Sürdürülebilirliği stratejisine entegre eden şirketlerde, hukuk müşavirlerinin şirketin amaçlarını ve ticari dinamiklerini iyi anlamaları gerekir. Hukuk müşavirleri ahlaki pusula görevi ile şirketleri yönlendirecek konumda olacaklar.” dedi. Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı ise “UN Global Compact’in şirketlerin faaliyetlerinde insan hakları, çalışma hakları, çevrenin korunması ve yolsuzluğun önlenmesine özen gösterilmesi için hukukçulara düşen görevlerle ilgili çalışmalarını Türkçe’ye kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Panelde “Kurumsal Sürdürülebilirlik” konusu ele alındı

Moderatörlüğünü Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez’in yaptığı panelde; Coca Cola İçecek Hukuk Baş Müşaviri Av. Ertuğrul Onur, şirketlerin iyi bir kurumsal vatandaş olmaları için hukuk müşavirlerinin üstlendikleri kritik role değinerek uluslararası kuruluşlar bakış açısıyla deneyimlerini paylaştı. ELİG Avukat Bürosu Yönetici Ortağı Av. Gönenç Gürkaynak ise hukukçuların kuruma değer yaratmaktaki öncü rolüne vurgu yaparak, “kurumlara duyulan güven ve itibar yaratmak” konularının altını çizdi.

Boden Hukuk Kurucu Ortağı Av. Değer Boden konuyu kendi uzmanlık alanı çerçevesinde değerlendirerek, hukukçunun kuruma katkısının uyumun ötesinde önleyici boyutta ele alınması gerektiğini belirtti.

Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez “Entegre düşünceyi benimseyen şirketler risklerini daha iyi yönetir.” diyerek özetledi.

Global Compact Türkiye Kurucu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi kurucusu Dr. Yılmaz Argüden ise kapanış konuşmasında “Sürdürülebilirlik ve toplumsal adalet için tüm paydaşların çıkarlarını korumayı şiar edinen hukukçular kritik bir rol oynuyorlar.” dedi.

Kitap hediye edildi

Toplantıya katılan hukukçu ve yöneticilere, orijinali İngilizce olarak UN Global Compact tarafından yayınlanan “Guide for General Counsel on Corporate Sustainabilty” yayınının, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi” kitabı hediye edildi.

X