Hukukun Üstünlüğü İçin İş Dünyası Türkiye İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

(2 Nisan 2015, İstanbul) UN Global Compact’in Haziran ayında resmi tanıtımını gerçekleştirmeyi planladığı Hukukun Üstünlüğü İçin İş Dünyası (Business for the Rule of Law) girişiminin dünya çapındaki istişare toplantılarından biri de İstanbul’da 2 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Baker & McKenzie İstanbul Ofisi’nin ev sahipliğinde, Unilever Türkiye, Global Compact Türkiye ve Baker & McKenzie Türkiye’nin (Esin Avukatlık Ortaklığı) organizasyon ortaklığında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye özel sektörünün hukuk temsilcilerinin katılımıyla B4RoL girişimi istişarelere açılmıştır.

İlk olarak 2 Haziran 2014’te yayımlanan bir basın duyurusuyla iş dünyasının hukukun üstünlüğü ilkesine katkılarının inceleneceğini ilan eden UN Global Compact, geçen zaman zarfı içinde girişimin çerçevesinin oluşturulmasını sağlamıştır. Bu süreci takiben istişare sürecine geçen UN Global Compact, 24 Ülkede ilgili paydaşların ortaklığında düzenlenen istişare toplantıları ile girişimin zeminden görüşler derlenerek tamamlanmasına özen göstermiştir. Dünya çapında ilgili kuruluşlardan temsilcilerle oluşturulmuş bir Yürütme Kurulu’na sahip olan girişim, aynı zamanda 2015 yılında duyurulacak olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’in 16. hedefi olan “Barış içinde yaşayan kapsayıcı toplumların sürdürülebilir kalkınma için teşvik edilmeleri, herkesin adalete erişimin sağlanması ve etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların her seviyede oluşturulması” hedefine doğrudan katkı sağlayacak bir girişimdir. Girişim, Yürütme Kurulu temsilcilerinin istişare raporlarını değerlendirmelerinin ardından nihai haliyle Haziran 2015’te GC+15: Business as a Force for Good konferansında tanıtılacaktır.

2 Nisan 2015 tarihinde yapılan istişare toplantısı ağırlıklı olarak Türk şirketleri ve çok uluslu şirketlerin hukuk müşavirliği birimlerinden olmak üzere 25 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu çalışma Global Compact Türkiye’nin sürdürülebilirlik ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi kapsamında hukuk dünyasından temsilcilerle ilk buluşmasını teşkil etmiştir. Konuyla ilgili olarak Dr. Yılmaz Argüden, Av. Dr. İsmail Esin ve Av. Gökhan Saraç imzalı olarak Dünya Gazetesi’nde yayımlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantı sonunda gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ışığında toplantı raporu derlenmiş ve Birleşmiş Milletler Merkezi’ne rapor gönderilmiştir. Katılımcıların talebi doğrultusunda bu doğrultuda düzenli toplantılarla çalışmaların devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 23–26 Haziran 2015 tarihlerinde girişimin New York’ta GC+15 Konferansı kapsamındaki resmi tanıtımını takiben Temmuz ayında gelişmelerin paylaşılması için bir toplantı daha gerçekleştirilecektir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak veya şirketinizin bu çalışmalara dahil olmasını işitiyorsanız daha fazla bilgi için lütfen Global Compact Türkiye İstanbul Ofisi Koordinatörü Derin Şenerdem ile dsenerdem@tusiad.org adresinden iletişime geçiniz.

B4RoL Bilgi Notu (İngilizce)  

B4RoL Sıkça Sorulan Sorular (İngilizce)

X