“İkinci Uluslararası Kadın Girişimciliği Konferansı” gerçekleşti

(16 Ocak 2016, İstanbul) BPW Türkiye, Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kulübü Balkanlarda Barış ve Kadın UNESCO Kulübü ve UNESCO Ulusal Komitesi’nin katkılarıyla 16 Ocak 2016 tarihinde “İkinci Uluslararası Kadın Girişimciliği Konferansı” gerçekleşti. Ana teması “Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde İş Yaşamında Kadın Liderliği” olan Konferans’ta Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Kadının Güçlenmesi, Üst Düzey Yönetim ve Karar Mekanizmalarında Kadının Yeri ve Uluslararası Ağların Kadının Güçlenmesinde Önemi konuları masaya yatırıldı.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Üyesi Dilek Cesur “Uluslararası Ağların Kadının Güçlenmesinde Önemi” konulu panelde yer aldı. Cesur, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nden (Women’s Empowerment Principles – WEPs) bahsederek, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun WEPs’in tanıtımı ve imzacı sayısının artmasındaki etkin rolüne değindi.

Konferans kapsamında aralarında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birim Direktörü, UN WOMEN Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi, UNESCO Ulusal Komitesi Başkanı, UNESCO Yunanistan Ulusal Komitesi ve UNESCO Balkanlar Kadın ve Barış Merkezi Başkanı, Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kulübü Başkanı ve BPW Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Birleşmiş Milletler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı, konularında söz sahibi Türk ve yabancı akademisyenler, örnek kadın girişimci ve liderlerin yer aldığı 3 panel gerçekleştirildi.

Dilek Cesur’un Konferans’ta yaptığı sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

X