İklim Hedefi Hızlandırma Programı Atölye Çalışmaları Devam Ediyor

 

UN Global Compact tarafından şirketlerin bilime dayalı emisyon azaltım hedefleri belirleme sürecini desteklemek amacıyla 26 ülkede eş zamanlı başlattığı İklim Hedefi Hızlandırma Programı atölye çalışmaları başladı. Düzenlenen atölye çalışmaları şirketler ve KOBİ’ler için farklılaşmış ve Bilime Dayalı Hedefler İnisiyatifi’nin metadolojisine uygun içerikler sunan akademi eğitimlerinin tamamlayıcısı niteliği taşıyor. Dünya genelinde yaklaşık 680 şirketin ve KOBİ’nin dahil olduğu programa Türkiye’den 16 şirket (ileri seviye) ve 5 KOBİ (temel seviye) katılım gösteriyor.


KOBİ’lere Yönelik (Temel Seviye) İki Atölye Çalışması Düzenlendi

Temel seviye şirketler için tasarlanan “Sera Gazı Hesaplaması” konulu ilk atölye çalışması WSP uzmanları kolaylaştırıcılığında 30 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti. Emisyon hesaplaması ve yönetimi konusunda temel bilgiler verilen atölye çalışmasında katılımcıların soruları yanıtlandı.
Temel seviye ikinci atölye çalışması ise 18 Ağustos 2021 tarihinde “SBTi and SMEs: Debrief and Discussion” teması ile gerçekleşti. KOBİ’lere yönelik düzenlenen temel seviye ikinci atölye çalışması, CDP Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. WRI (Dünya Kaynakları Enstitüsü) uzmanlarının şirketlerin sorularını yanıtladığı atölye çalışmasında KOBİ’lere yönelik bilime dayalı hedefler metadolojisine ilişkin bilgi verildi.

Şirketlere Yönelik I. Modül Atölye Çalışmaları Tamamlandı.
İklim Hedefi Hızlandırma Programı “SBTi, Net-Zero and Scope 3: Debrief and Discussion” Konulu İleri Seviye 1. Atölye Çalışması 24 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Şirketlere yönelik ilk atölye çalışması CDP Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. WRI (Dünya Kaynakları Enstitüsü) Araştırma Görevlisi Kylee Chang’in şirketlerin sorularını yanıtladığı atölye çalışmasında net-sıfır yolunda bilime dayalı hedefler metodolojisine ilişkin bilgi verildi.

Programın “Business Case” temalı ikinci modülü ise Eylül ayı itibarıyla başladı. Programın bu modülünde de şirketler UN Global Compact’in akademi platformundan erişilebilen akademi eğitimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ile desteklenmeye devam edecek.

 

X