İnşaat Malzemeleri Sektöründe UN Global Compact Çalıştayı Gerçekleştirildi

(30 Nisan 2015, İstanbul) Türkiye İMSAD ve Global Compact Türkiye, inşaat malzemeleri sektöründe ilk UN Global Compact sektörel yayılım çalıştayını 30 Nisan 2015 tarihinde ortaklaşa gerçekleştirdi. Çalıştayda UN Global Compact’ın, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için önerdiği 10 temel evrensel ilke sektör kapsamında değerlendirildi.

Global Compact Türkiye, inşaat malzemeleri sektörünün ilk çalıştayını imzacısı Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ortaklığında 30 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirdi. Türkiye İMSAD üyesi firma temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen ilk çalıştayda, daha yaşanabilir bir dünya için UN Global Compact’ın önerdiği “İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele” başlıkları altında incelenen 10 temel evrensel ilke değerlendirildi. Türkiye İMSAD, UN Global Compact platformuna geçtiğimiz yıl üye olarak katılmıştı.

Dr. Yılmaz Argüden: “Hedefimiz dünyayı daha yaşanabilir hale getirmektir.”

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada; iş dünyasını, iş gücünü, sivil toplumu, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarını, Birleşmiş Milletler ile bir araya getiren ve geniş yelpazede bir paydaş grubunu temsil eden UN Global Compact’ın, dünyayı daha yaşanabilir hale getirme hedeflerini anlattı. Dr. Argüden, “UN Global Compact, başta iş dünyası olmak üzere kurumların ‘İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele’ başlıkları altında belirlenen 10 evrensel ilke ışığında faaliyetlerini sürdürmeye teşvik etmektir. UN Global Compact, imzacısı olan kuruluşları Birleşmiş Milletler’in kalkınma çalışmalarına ortak etmektir” dedi.

Türkiye İMSAD’ın sektörlerinin lideri 82 büyük şirketle ve alt sektörlerin tümünü temsil eden 29 derneğin çatı örgütü olarak ulaştığı 4 bin firma ile inşaat malzemeleri sektörünü en yaygın şekilde temsil eden bir kurum olduğuna işaret eden Dr. Yılmaz Argüden, sözlerine şöyle devam etti:

“UN Global Compact olarak, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, küreselleşmenin getirdiği zorlukların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmalarında kurumları destekliyoruz. ‘Sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını yaygınlaştırarak, gerek özel sektör gerekse diğer tüm sosyal paydaşlarımızla işbirlikleri yapıyoruz. Nihai amacımız, küresel ekonominin, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini sağlamaktır.”

Aygen Erkal: “Türkiye İMSAD sürdürülebilirliği, var olmanın temel şartı olarak görmektedir”

Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal da konuşmasında, Türkiye İMSAD’ın geçtiğimiz yıllarda, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 rehberi kapsamında, dünyada alanında sektörel bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilk olarak sürdürülebilirlik raporu hazırladığını ve sürdürülebilir üretime rehberlik ettiğini belirtti. Dünyada sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tehdit eden küresel, çevresel ve toplumsal sorunlar olduğunu ve bu sorunların inşaat malzemesi sektörü için de bir risk oluşturduğuna işaret eden Aygen Erkal, “iklim değişiklikleri, çevreci yaklaşımlar, çalışma standartları gibi birçok alanda şirketlerin üstlendikleri roller bugün her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Müşteri beklentilerinde de büyük değişimler yaşanıyor. Eskiden üretebilmek yetkinlikti, şimdi ise esas olan ‘sürdürülebilir ve verimli üretkenliktir. Türkiye İMSAD, sürdürülebilirliği, var olmanın en büyük şartı olarak görmektedir” dedi. Erkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirketlerin bir araya gelerek sürdürülebilirlik konularında harekete geçmeleri için önemli bir platform olan UN Global Compact üyeliği de Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik gündemindeki önemli çalışmalardan biridir. Amacımız, kurumsal değişimi yöneten, performans ölçen ve hedef koyan yaklaşımlarla, sürdürülebilirlik kapsamındaki olumlu ve olumsuz etkileri belirlemek, kurumsal operasyonların da bu doğrultuda yönetebilmesine ışık tutmaktır. Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri sektörünün sürdürülebilirliği konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada da rol model olmayı hedeflemekte ve çalışmalarını bu vizyon doğrultusunda şekillendirmektedir.”

X