İnsan Hakları

Giderek birbirine daha fazla bağlanan dünyada iş dünyasının insanlar ve topluluklar üzerindeki etkisi de her geçen gün artmaktadır. Faaliyetleri ve sundukları ürün ve hizmetlerle çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, tüketicileri ve çevrelerindeki toplulukları etkileme potansiyeline sahip olan şirketler bu etkilerini aynı zamanda insan hakları uygulamalarının daha da iyileştirilmesi için kullanabilirler. Ulusal ve uluslararası yasalara uyum sağlayan, hem şirketlerinde hem de tedarik zincirlerinde insan haklarını korumaya odaklanan, insan hakları ihlallerine müdahale eden ve paydaşları ile olumlu ilişkiler kuran şirketler faaliyetleri için sosyal iznin (toplum tarafından kabul) yanı sıra uzun süreli büyüme için gerekli olan itibarı elde ederler.

UN Global Compact’in 10 ilkesinden ilk iki ilkesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni temel alırken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekonomik, sivil, kültürel, politik ve sosyal haklar dahil olmak üzere insan haklarının tüm alanlarını kapsamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasında ve hedeflere bütüncül bir katkı sağlanmasında insan haklarını anlamanın ve iş dünyası pratikleri ile bütünleştirmenin önemi gitgide artmaktadır.

 

UN Global Compact iş dünyasını insan hakları alanında harekete geçmeye çağırmakta ve hem insan haklarına saygı gösterilmesi hem de desteklenmesi için iş dünyasına çeşitli kaynak ve imkanlar sunmaktadır.

Global Compact Türkiye, insan haklarına ilişkin farkındalığının artması ve harekete geçilmesi için çok paydaşlı bir işbirliği platformu sunmaktadır.

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

Human Rights & Business Learning Tool

İnsan hakları ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, insan haklarına riayet edilmesi ve insan hakları uygulamalarının desteklenmesi amacıyla iş dünyası için geliştirilen öğrenme modülleridir.

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilip ilan edilen evrensel insan hakları metnidir.

 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından insan haklarının korunması, insan haklarına riayet edilmesi ve ihlal durumları için çözüm önerileri getirebilmek amacıyla rehber niteliğinde oluşturulmuş ilkelerdir.

 

Sustainable Development Goals Related Human Rights

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin her birini ilgili insan hakları anlaşmaları ile eşleştiren tablodur.

 

Respecting Human Rights: An introductory guide for business

Global Compaact Almanya Yerel Ağı tarafından iş dünyası uygulamalarına yönelik olarak insan hakları konusunda giriş niteliğinde hazırlanmış rehberdir.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için tıklayınız.

 

Akademi oturumları için tıklayınız.

 Harekete Geç

Küresel sorunlar küresel işbirliklerini gerektirir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!:

 

Guide on How to Develop a Human Rights Policy

Rapor şirketlerin neden insan haklarına saygı göstermesi gerektiği ve insan hakları politikası oluşturmanın temel nedenleri hakkında bilgi, hazırlanacak politikanın temel bileşenleri ve iyi uygulama örneklerini içermektedir.

 Haber & Etkinlik