İş Dünyası “Eşitlik Kazandırır!” dedi

(7 Mart 2017, İstanbul) Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Global Compact Türkiye ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yapacakları çalışmalar için 7 prensipten oluşan bir çerçeve sunuyor. WEPs’i imzalayan ve 7 prensibi uygulamayı taahhüt eden şirketlere prensipleri hayata geçirirken yol gösterecek bir Uygulama Rehberi hazırlandı. Rehberin tanıtımının yapıldığı toplantıda şirket CEO’ları, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

Özel sektör kurumlarına kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermek amacıyla hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi, iş dünyası temsilcilerine tanıtıldı. İki yıllık çok paydaşlı ve katılımcı bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Uygulama Rehberi tanıtım toplantısında şirket CEO’ları, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. UN Women ve Garanti Bankası desteğiyle SALT Galata’da düzenlenen toplantı, BM temsilcilerinin açılış paneliyle başladı. Sadece Türkiye’deki kurumlar için değil, diğer ülkelerdeki şirketler için de yol gösterici olacak Uygulama Rehberi’nin UN Women tarafından iş dünyasına tanıtım sunumuyla devam eden etkinlik, Eczacıbaşı Holding, Garanti Bankası ve Vodafone Türkiye’nin CEO’larının olduğu panelle sürdü. Etkinlik sonunda ise “Eşitlik Kazandırır!” diyen tüm WEPs imzacılarına plaket verildi.

Daha refah ve güçlü bir toplum için sloganımız “Eşitlik Kazandırır!”

OECD, kadın ve erkek­lerin işgücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda, 2030 yılı itibariyle Türkiye’nin de dahil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde %12’lik potansiyel bir artış sağlanacağını öngörüyor. Bu artışın sağlanması için tüm sektörlere önemli sorumluluklar düşüyor.

Sektörlerin sorumluluklarına vurgu yapan açılış paneli moderatörü, Yaşama Dair Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Çalışkan “Şirketler, WEPs’i imzalayarak bu prensipleri kendi iş yerlerinde ve etki alanlarında uygulama konusundaki taahhütlerini ve niyetlerini ortaya koydular. Uygulama Rehberi ise bu taahhütlerin somut adımlara dönüştürülmesi için özel sektöre yol gösterecek” dedi.

Kadın istihdamının artması, kadınların istihdama tutunmaları ve yükselmelerinin önündeki en büyük engel kadınların ücretsiz olarak yerine getirmesi beklenen ev içi bakım emeği. Konuşmasında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve ücretsiz ev içi bakım emeğine değinen  BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir, “Kadınlara karşı yapılan bir çok ayrımcılık kadınların önüne “bakım yükü”, “cam tavan” ve “toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılığı” olarak çıkıyor.  WEPs Uygulama Rehberi, özel sektörün Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı azaltması ve Türkiye’de kadın erkek eşitliğine önemli bir katkıda bulunması için önemli bir araç olacaktır” şeklinde konuştu.

Özel sektörün sorumluluğuna vurgu yapan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ise panelde şunları söyledi: “Daha refah ve güçlü bir toplum için, Kadının Güçlenmesi tüm boyutlarıyla ele alınmalı. Siyaset, kamu, iş dünyası ve sivil toplumdaki tüm liderlere önemli bir sorumluluk düşüyor.  “Eşitlik Kazandırır” her kesimin  söylemi olmalı.”

Erkek egemen sistemin baskın olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan ayrımcılığın iş dünyasında da kendini gösterdiğini belirten Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Karl Kulessa “Kadınlara yönelik önyargılar onların iş yaşamına girmelerini, girdiklerinde de kararlara katılmaları, ilerlemeleri ve yükselmelerini engellemektedir.  Bu nedenle özel sektör kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelede hayati bir rol oynar. Kadınlar olmadan kalkınmanın sağlanamayacağı bilinci ile hareket eden UNFPA, her alanda olduğu gibi kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesi için de özel sektöre destek vermektedir” şeklinde konuştu.

 

Kadının ekonomik güçlenmesi için ortak hareket şart

İş dünyasından şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına yaptıkları uygulama örneklerini aktardıkları ikinci panelde Eczacıbaşı Holding CEO’su Dr. Erdal Karamercan şunları söyledi: “Kadınların iş dünyasında yer alması yalnızca toplumsal gelişim ve ekonomik büyüme için değil aynı zamanda şirketlerin başarısı için de son derece önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.”

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin panelde “2014 yılından beri imzacısı olduğumuz WEPs sayesinde, kadın konusundaki çalışmalarımızı daha bütünsel bir yaklaşım ile ele alma ve daha görünür kılma imkânı bulduk. Kadının toplumdaki ve ekonomideki yerinin güçlenmesi için en etkili yöntemleri ortaya çıkarmamızda bu tür platformlarda bir araya gelmek ve tecrübelerimizi paylaşmak çok önemli” şeklinde konuştu.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan konuşmacılara şunları aktardı: “Kadınlar dünya yetenek havuzunun yarısını oluşturuyor. Bir ülkenin rekabet gücü de bu potansiyeli etkin kullanıp kullanmadığına bağlı olarak değişiyor. Vodafone olarak, Önce Kadın Programımız ile kadın-erkek arasındaki ekonomik ve toplumsal uçurumun kapanmasına odaklanıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde ‘çeşitlilik ve dahiliyet’ odağımızı koruyoruz. Telekom sektöründe kadın çalışan oranı %23,2 iken Vodafone %42 ile sektörün yaklaşık iki katı kadın çalışana sahip.”

Panelin moderatörlüğünü yapan SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı ve WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger şu sözleriyle paneli kapattı: “Toplumsal cinsiyet eşitliği artık iklim değişikliğiyle mücadele kadar hiçbir ülkenin göz ardı edemediği bir konu. Eşitliğin sağlanmasında iş dünyasına sorumluluk veren Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin yaygınlaşması, ülkemize refah, büyüme ve kalkınmayı beraberinde getirecek. Özetle, “Eşitlik kazandırır”.

 

“Eşitlik Kazandırır!” diyen tüm WEPs imzacılarına plaket

Dünya çapında 1200’den fazla imzacısı bulunan WEPs’in Türkiye’den 148 imzacısı bulunuyor. Türkiye dünyada en fazla WEPs imzacısı olan ikinci ülke konumunda. Tanıtım toplantısı Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kendi şirketlerinde uygulamak ve etki alanlarında yaygınlaştırmak üzere taahhütte bulunan WEPs imzacısı şirketlere plaket verilmesiyle sona erdi. WEPs imzacısı şirketlerin güncel listesine  bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Hakkında

BM Kadın Birimi (UN Women) ve UN Glo­bal Compact ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir. WEPs destek beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki kararlılıklarını göstermiş olurlar. Daha detaylı bilgi için www.weprinciples.org 

7 temel prensip şunlardan oluşuyor:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
  4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
  5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

 

WEPs Uygulama Rehberi UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi liderliğinde, özel sektör, sivil toplum, akademi, kamu kurumları ve BM birimlerinin temsilcilerinden oluşan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun katkıları ile Yaşama Dair Vakıf tarafından hazırlandı. UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu İcra Komitesi ve WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibi üyesi kurumlar: UNFPA, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Borusan Holding, Boyner Grup, Koç Holding, SUTEKS Group, Unilever Türkiye, Turkcell, Garanti Bankası, SUTEKS Group, Unilever Türkiye, Vodafone Türkiye ve Yeşim Tekstil’dir.

X