İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olan şirketler plastik taahhütlerini belirleyeceklerini açıkladı!

 

(20 Kasım 2019, İstanbul) Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak “İş Dünyası Plastik Girişimi”ni kurdu. Girişimin çağrısına cevap vererek çözümün parçası olmak isteyen şirketler 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirleyeceklerini açıkladılar.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding desteğiyle düzenlenen 16. İstanbul Bienali, tüm dünyada yaşanan plastik sorunu ve etkilerini sanatın güçlü görselliğini kullanarak geniş kitlelere ulaştırdı. Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak, İş Dünyası Plastik Girişimi’ni oluşturdu. İş Dünyası Plastik Girişimi, özel sektör kuruluşlarının plastiğe yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek ve şeffaf bir şekilde taahhütlerini yıllık olarak raporlamalarını sağlamak için kuruldu. Girişim’de yer alan şirketlerin plastik taahhütleri düzenli olarak gözden geçirilecek ve kaydedilen ilerleme her yıl kamuoyu ile paylaşılacak.

İş Dünyası Plastik Girişimi’nin tanıtım toplantısı 20 Kasım 2019 tarihinde ARTER’de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında konu ile ilgili bilgi verildi.
Girişim’in çağrısına cevap veren 26 şirket 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirleyeceklerini açıkladı. İş Dünyası Plastik Girişimi şirketlere yönelik bu çağrısını yineleyerek bu konuyla ilgili özel sektörü teşvik etmeye devam edecek.

“İş Dünyası Plastik Girişimi” tanıtım toplantısının hoş geldiniz konuşmaları Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından yapıldı.

Levent Çakıroğlu: Bu kararlılığı çok önemli buluyorum

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Özel sektörün küresel sorunların çözümündeki sorumluluğu her geçen gün artıyor” vurgusu yaparken, şöyle devam etti: “Plastik meselesi özel sektörün inovasyon ve teknoloji kapasitesi ile hızlı ve fark yaratan çözüm üretebileceği konuların başında geliyor. İnanıyorum ki, bu alandaki çalışmalar ilerledikçe ve ölçek büyüdükçe, alternatif malzemeler daha rekabetçi hale gelecektir. Koç Topluluğu olarak, 2020 yılının sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ettik. Ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde plastiğe yönelik çalışmalarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz. Halen Koç Topluluğu şirketlerinde plastik kullanımının azaltılmasından, plastiğe alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar farklı odak alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı yaygınlaştırıp hızlandıracağız. Türkiye’de ve dünyada plastik kirliliğine yönelik geliştirilecek çözümlerin aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda, bu karmaşık ve büyük sorun için hep birlikte harekete geçmek çok büyük önem taşıyor. Küresel ölçekte özel sektör tarafından geliştirilen iş birliklerinin sayısı ve kapsamı hızla artıyor. Döngüsel ekonomi modellerini desteklemekten, plastik kirliliğini azaltacak yenilikçi çözümlere yatırım yapmaya, sektörel rehberler geliştirmekten birincil plastik kullanımını azaltmaya kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor. Bu amaçla, bugün Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD’ın girişimiyle bizi ortak bir vizyon etrafında bir araya getiren kararlılığı çok önemli buluyorum.”

Görgün Taner: İKSV olarak hedefimiz atık yönetimi konusunda bilinç yaratmak

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise; “İstanbul Bienali bu yıl “Yedinci Kıta” başlığıyla günümüzün en önemli meselelerinden birine odaklanmıştı. Özellikle de Plastik atıklara. Bienalin çok geniş kapsamlı etkileri oldu. Yüzbinlerce izleyicimiz bienali ziyaret ederken insan faaliyetlerinin dünya ve diğer canlı türleri üzerindeki etkileri hakkında düşünme fırsatı buldu. Birçok farklı kültür kurumu bu konuyu ele alan programlar üzerinde çalışmaya başladı. Plastik ve kâğıt kullanımının azaltılması gibi kaynak kullanımlarında yapılabilecek tasarruflara yönelik farklı işbirlikleri geliştirildi. Bu süreçte biz de İKSV olarak çalışma biçimlerimizi gözden geçirdik ve yeni uygulamaları hayata geçirmeye başladık. İKSV olarak hedefimiz kaynak kullanımı konusunda tasarruf sağlayarak iklim değişikliğine karşı alınan önlemlere katkı sağlamak, atık yönetimi konusunda bilinç yaratmak. Bu nedenle WWF’in Yeşil Ofis programının da bir parçası olma sürecini başlatacağız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Yekta Kopan moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski panelde Girişim ile ilgili bilgi verdi.

Ahmet Dördüncü: Diğer şirketlere de bu girişime dahil olmaları için çağrı yapıyorum

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü konuşmasında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın altını çizerek, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 amaçtan oluşan bir eylem çağrısı niteliğinde. Bu Amaçlardan 14.sünün sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı” dedi. Okyanusların ve denizlerin başta insan hayatı için önemine ve ilgili sektörlerin ekonomiye katkısına değinen Dördüncü, “Sorunlarımızı, onları yaratan düşünce ve eylemler ile çözemeyiz. Eğer refah seviyemizi korumak istiyorsak davranış biçimimizi değiştirilmeliyiz” dedi ve plastik üzerine geliştirilecek yeni iş modellerinin iş dünyası için inanılmaz bir fırsat olabileceğine işaret etti.
“Bugün burada 26 şirketin 2021 yılına kadar plastiğe ilişkin taahhüt vereceklerini bildirmeleri çok kıymetli. Biz de Global Compact Türkiye olarak şirketlerimize küresel deneyimi ve bilgi birikimimizi aktaracağız ve uluslararası ağlardan uzman desteği sağlayacağız. Ayrıca Türkiye’de ortaya çıkan başarılı örnekleri bölgesel ve küresel ağlarda paylaşarak ilerlemenin yayılmasına katkı vereceğiz.” dedi. Sözlerine henüz Girişim’e katılmayan şirketlere geç kalmadıklarını belirterek son veren Dördüncü “Diğer şirketlere de ellerini taşın altına koyup bu girişime dahil olmaları için çağrı yapıyorum.” dedi.

Ebru Dildar Edin: Plastik kirliliği konusuyla ilgili çözümün ancak özel sektör, kamu, sivil toplum ve akademi iş birliği ile geliştirilebileceğine inanıyoruz

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise konuşmasında şu görüşleri dile getirdi; “15 yıldır sürdürülebilirliği iş dünyası liderlerinin ajandalarının en üst sırasında tutma misyonuyla hareket eden bir iş dünyası derneği olarak bugün İş dünyası Plastik Girişimi’ni lanse etmekten mutluluk duyuyoruz. Ekosistem üzerindeki baskılar, insan sağlığı üzerindeki risklerden ötürü dünya artık “Üret-kullan-at” adını verdiğimiz lineer ekonomik modelden, atığın olmadığı; atıkların aslında yeniden değerlendirilip kullanıldığı bir kaynak olarak görüldüğü “döngüsel ekonomi” modeline geçiyor. Döngüsel Ekonomi kavramının dünya terminolojisine girmesine büyük katkı sağlayan Ellen Macarthur Vakfı, 2018’de plastik kirliliği konusunda, iş dünyasını ve bütün ilgili paydaşları kapsayan, Küresel Taahhüt (Global Commitment) isimli bir girişim başlattı. 400’ün üstünde kurum kuruluş tarafından imzalanan ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) işbirliğiyle yürüyen projenin biz de SKD Türkiye olarak imzacılarından biri olduk. Bu taahhüdü imzalayarak plastiğin döngüsel ekonomi kapsamında asla atık haline gelmediği bir vizyonu desteklediğimizin altını çizmiş oluyoruz.

Misyonumuz doğrultusunda SKD Türkiye olarak iş dünyasının taahhüt verme ve çözümler üretme aşamasında desteğe ihtiyacı olacağını biliyoruz. Bu konuda şirketlere kapasite gelişimi, iyi uygulama geliştirme ve yaratıcı çözümler sunma konusunda geniş destek vereceğiz. Plastik kirliliği konusuyla ilgili çözüm için geniş katılımı da önemsiyoruz. Çözümün ancak özel sektör, kamu, sivil toplum ve akademi iş birliği ile geliştirilebileceğine inanıyoruz.”

Simone Kaslowski: İş Dünyası Plastik Girişimi ile Paydaşlarımızı ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ hedeflerini benimsemeye davet ediyoruz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise İş Dünyası Plastik Girişimi hakkında şunları söyledi: “Gezegenimiz çok ciddi risklerle karşı karşıya. İklim değişikliği ile plastik kirliliği konuları bu riskler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Araştırmalar yılda yaklaşık 8 milyon ton ağırlığında plastiğin denizlere ve okyanuslara karıştığını, toplam 5 trilyondan fazla plastik parçasının gezegenimizde yüzdüğünü söylüyor. Gelinen bu nokta bize üretim ve tüketim kalıplarımızda önemli dönüşümlere gitmemiz gerektiğini gösteriyor.
Tüm paydaşların aktif katılımla sorunu sahiplenmesi ve çözüme yönelik adımlar atması çok önemli. Bu anlayışla, “’İş Dünyası Plastik Girişimi’ni oluşturmayı ve plastik meselesinde önemli bir dönüştürücü güç olan iş dünyasını bir araya getirmeyi amaçladık.

İş Dünyası Plastik Girişimi ile Paydaşlarımızı ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ hedeflerini benimsemeye; ekolojik ayak izini azaltma vizyonunu gözetmeye davet ediyoruz. Üretim ve tüketim kalıplarında yapılacak değişikliklerle plastik sorununa, oluşmadan kaynağında çözüm geliştirmeliyiz. Bu şekilde hammadde tasarrufunu ve kaynak verimliliğini de artırabilir; atık yönetimi çalışmalarına ve en önemlisi çevrenin ve ekosistemlerin korunmasına önemli katkı sağlayabiliriz. Kamu, plastik kirliliği ile ilgili son dönemde hızla stratejiler geliştiriyor. TÜSİAD olarak en önemli rolümüzü girişimin sağladığı bilgi ve tecrübenin plastik konusunda politika oluşturma ve savunuculuk çalışmalarına entegre etme olarak görüyorum. Girişimin bu yönüyle kamu ile güçlü bir işbirliği zemini olduğuna da inanıyorum.”

İş Dünyası Plastik Girişimi’ne Dahil Şirketler:

İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında, 26 şirket 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini açıklayarak çözümün parçası olacağını belirtti.

İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil şirketler şu şekildedir: (alfabetik)

• Akkök Holding
• Anadolu Efes
• Anadolu Grubu
• Coca Cola İçecek
• Deloitte
• Elif Plastik
• Eczacıbaşı Holding
• Garanti BBVA
• IC Holding
• Kibar Holding
• Koç Holding
• LAV
• Limak Holding
• Migros Grubu
• Nestle Waters Türkiye
• Organik Kimya
• PepsiCo
• P&G
• Sabancı Holding
• Sunar NP
• Sütaş
• Unilever
• WPP
• Yaşar Holding
• Yıldız Holding
• Zorlu Holding

Girişim hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

 

 

X