İş Dünyası Plastik Girişimi’nin İlerleme Raporu Kamuoyu İle Paylaşıldı

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde başlatılan, iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesinde ölçülebilir çıktılara ulaşmasını hedefleyen İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye’nin ilk ve tek plastik girişimi olan İPG, ülkemizde plastik kirliliğinin azaltılması hedefiyle iş dünyası başta olmak üzere yerel yönetimler, kamu kurumları, yatırımcılar, STK’lar, akademi ve vatandaşlardan oluşan plastik değer zincirinin çoklu paydaşlarını bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor.

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve TÜSİAD iş birliği ile hayata geçirilen İPG’de bugüne kadar imzacı 42 şirket, 2023 yılına kadar somut plastik azaltım ve kullanım önleme taahhütlerini verdi. 2021 yılında 33 şirketin verdiği plastik taahhütlerindeki ilerlemeleri, 2022 yılında ilk kez taahhüt veren 9 şirketin verdiği taahhütleri ve aynı zamanda şirketlerden uygulama örneklerine yer verilen ilerleme raporu, çevrimiçi lansman ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Lansman açılış paneli Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın katılımları ile gerçekleşti.
İPG’nin özel sektörde önemli bir dönüşümü tetiklediğini dile getiren Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü “İPG birçok girişimden farklı olarak, hedef ve veri bazlı bir yaklaşım benimseyerek şirketleri sadece taahhüt vermeye değil, bu taahhütlerinde ilerleme kaydetmeye de teşvik ediyor. Süreçte şirketlerin bireysel ilerlemelerini ve girişime dâhil olan tüm şirketlerin toplu etkisini ölçme fırsatı buluyoruz. Girişimi hayata geçirirken bir hedefimiz de bu konuda çalışan tüm paydaşları bir araya getirmek ve kapsayıcı istişare süreçlerini teşvik etmekti. Geçtiğimiz dönemde sağladığımız temaslarla bu anlamda da ilerleme kaydettik” dedi.

Raporda imzacı şirketlerin verdikleri taahhütlerde ilerleme kaydetmesinin sevindirici olmakla birlikte yeterli olmadığının altını çizen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin “İPG çatısı altında plastik kirliliğiyle mücadelemizde bizimle olan tüm katılımcı şirketlere kararlılıkları ve azimleri için sonsuz teşekkür ederim. İlerlemeler büyük ölçüde tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastiklerin azaltımı alanında sağlandı, ancak plastik kirliliği meselesine yönelik atılan bu adımların ivmelenmesini bekliyoruz. İPG üyesi şirketlerimizin gerçekleştirdiği taahhüt miktarıyla yaklaşık 40 bin ailenin plastik tüketimine denk bir miktarı ortadan kaldırıyoruz. 2023 yılı sonunda hedeflediğimiz taahhütlerin gerçekleşmesi ile bu sayı 100 bin ailenin plastik tüketimine denk gelecek.

SKD Türkiye olarak biz ülkemizde plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomiye geçişte iş dünyasına yol gösterici olmaya ve rehberlik etmeye devam edeceğiz. Burada somut adımlar ve ölçülebilir çıktılar bizim için esas olacak. Plastik kirliliğiyle mücadelede döngüsel ekonomiye geçiş için gerekli değişimin politikalarla desteklenmesi ve iyi uygulamaların teşvik edilmesi bu mücadelemizi güçlendirecektir” dedi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında plastik kirliliğiyle mücadeleyi değerlendiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan “Plastik kirliliği ile mücadelede iş birliğinin ve sinerjinin etkili sonuçlara ulaşmada çok önemli olduğuna inanıyorum. İPG, pandeminin zorlu koşullarının gölgesinde güçlü bir örnek oldu. Paydaşlık yapan tüm şirketler kıymetli bir misyon üstlendi. Kamunun paydaşlığı da iş dünyası için son derece cesaret verici bir unsur ve İPG’nin önümüzdeki dönemi için kıymetli bir itici güç olacaktır” açıklamasında bulundu.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut “Plastik kirliliğiyle mücadelede sürdürülebilir alternatiflerin teşvik edilmesi ile ihtiyaç olmayanların kaldırılması, ihtiyaç olanlar için geri dönüşüme uygun içeriğin artırılması ve malzemelerin daha uzun süre kullanımının sağlanması önem arz ediyor. İPG raporunda bu katkıyı net bir şekilde görüyoruz. İçsel bir motivasyonla ortaya konan İş Dünyası Plastik Girişimi’yle atılan bu somut adımlardan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Raporda ön plana çıkan bulgular şu şekilde:
1. İPG imzacıları, plastikler için döngüsel bir ekonomiye geçişi hedefleyerek 2023 yılına kadar ortak bir vizyon çerçevesinde verilen plastik azaltımı ve kullanımını önleme taahhütlerinde ilerleme kaydediyor.
2. İlerlemeler büyük ölçüde tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastiklerin azaltımı alanında sağlandı, ancak plastik kirliliği meselesine yönelik atılan bu adımların ivmelenmesi bekleniyor.
3. Plastikler için döngüsel bir ekonomiye geçişin hızlandırılması hayati önem taşıyor.
4. Sektörel asgari gereklilikleri sağlamak için 33 şirket plastik azaltımı ve kullanımını önlemek adına 2023 yılına kadar verdikleri taahhütlerde birinci yıl için toplamda %41,1 oranında ilerleme kaydederek 17.676 ton azaltım sağladı.
5. Üretim alanında taahhüt veren şirketler 16.338 ton (%92,4), üretim dışı alanda taahhüt veren şirketler 4 ton (%0,02), hem üretim hem de üretim dışı alanda taahhüt veren şirketler ise1.334 tonluk (%7,4) ilerleme raporladı.
6. Raporda şirketlerin taahhütlerindeki ilerlemeler; azaltım, yeniden kullanım, geri dönüşüm ile geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanımı olmak üzere 4 başlıkta değerlendiriliyor ve bu başlıklarda uygulama örneklerine detaylı olarak yer veriliyor.

Plastik kirliliği ile mücadelede döngüsel ekonomiye geçiş için yapılması gerekenlere de değinen raporun tamamını incelemek için lütfen tıklayınız.

X