İş dünyası ve toplum arasındaki güvenin yeniden oluşturulması

Sürdürülebilir bir gelecek, şirketlerin çalışma biçiminde köklü değişiklikler gerektirmektedir. Bununla birlikte, sorumlu işletmeler için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri büyük ve yeni fırsatlar da sunuyor.

Lise Kingo , UN Global Compact CEO ve İcra Direktörü

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) kabulü gerçekten tarihi bir adım. Yaşadığımız dünya için uzun vadeli bir gündem belirlendi; küresel boyutta yoksulluğu sona erdirmek, yaşadığımız gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar herkes için onurlu bir yaşam oluşturmak hedeflerin ana hatları olarak belirtilebilir. SKH’ler 2030 Ajandasının temel taşlarını oluşturmakta.

Bu çabaların yerine getirilmesi, toplumdaki tüm sektörler tarafından benzeri görülmemiş bir çaba gerektirecek ve iş dünyasının bu süreçte önemli bir rol oynaması gerekecek. SKH’ler, iş dünyası için olumlu bir güç olmak adına eşi benzeri görülmemiş bir fırsat yaratıyor. İyi haber şu ki: iş dünyası, sorumlu uygulamaları ile Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne hızla uyum sağlıyor, yeni pazarlar inşa ediyor ve yeni çözümler geliştiriyor.

Kısacası, SKH’ler sadece 2030’dan önce yapmamız gerekeni tanımlayıp, kimseyi arkada bırakmayan sürdürülebilir bir dünya yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyadaki işletmeler için yeni pazarları ve fırsatları ortaya koyuyor. Başarılı olmak için Küresel Hedefleri iş olanakları haline getirmeliyiz.

İşletmeler neden SKH’lere bağlanıyor?

Dünyanın her bölgesinde her ölçekten işletme, SKH’lerin vizyonuna yanıt veriyor. Şirketler, SKH’lerin kendilerine sürekli değişim içinde olan bir dünya için rehberlik yaptığını ve bu 17 hedefin işletmelerin karşılaştıkları karmaşık, birbirine bağlı işletim ortamlarını yansıtmakta olduğunu bize raporluyor.

Zamanlama daha acil olamazdı! Dünya çok boyutlu birbiriyle bağlantılı sistemik zorluklarla dolu karmaşık bir ağ ile karşı karşıya iken, korumacılık eğilimi ve zengin ile yoksul arasındaki uçurum artmaya devam ediyor.

Geçmiş tecrübeler, ticaret tarifelerini azaltmanın barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarının geliştirilmesi için hayati bir önem taşıdığını bizlere açıkça gösterdi. İşletme perspektifinden bakıldığında günümüzdeki başarı, küresel iş birliği ve karşılıklı dayanışmanın temel direği üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, küreselleşme başarılı olmak zorunda, ancak bunu yapmak çok daha kapsayıcı, insani ve saygılı bir şekilde olmalıdır.

İşletmeler doğru işler yaparak ve SKH’leri geliştirmek için adımlar atarak, daha kapsamlı bir büyüme sağlayabilir ve açık pazarların toplumsal meşruiyetini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Sorumlu ve yenilikçi liderlik sayesinde, küreselleşmenin tehditlerini fırsatlara dönüştürmeye yardımcı olabiliriz. İyi haber şu ki; sorumlu eylemi nasıl yapacağınızı daha iyi anlamak, iş ortaklıkları kurmak ve SKH’lere yapılan katkıyı ölçmek için iş dünyasında muazzam bir istek var.

İşletmeler Küresel Hedefleri nasıl ilerletebilir?

Sorumluluk anlayışı, SKH’lerle ve Birleşmiş Milletler’le bağlantı kurmak isteyen her işletme için açık bir beklentidir.

Bu nedenle UN Global Compact öncelikle insan haklarını, çalışma standartlarını, çevreyi ve yolsuzlukla mücadeleyi ’10 İlke’ altında toplayarak işletmelerin bunlara operasyonları ve stratejilerinde yer vermesini beklemektedir.

Öngörü sahibi şirketler bu ilkelerin; paydaşlar için ortak bir zemin, çalışanlar için ahlaki kurallar, yönetim kurulu için de güven ve hesap verebilirliği sağladığını gösterdiler. Kısaca, bu ilkeler işletmeler için yol göstericidir!

Sorumlulukların ötesinde, SKH’ler aynı zamanda tüm dünyadaki işletmeler için yeni pazarları ve fırsatları ortaya koymaya yardımcı oluyor. Hedeflere ulaşmak için, çok kısa sürede, potansiyel iş fırsatları yaratmak, geliştirmek ve sayısız yeni fikir ve çözüm bulmamız gerekecek.

Şimdi işletmeler, operasyonlarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin dünyamızı nasıl daha iyi destekleyebileceğini anlamalı, günümüzde ve gelecekte piyasalara nasıl hizmet edebileceklerini kavramalıdır. İklim, su ve gıda krizlerinden yoksulluğa, çatışmalardan ve eşitsizliklere kadar birçok zorluk iş dünyasının üretilebileceği çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Çözümlerin ve yeniliklerin hepsi olmasa da çoğu zaten ortada. Artık, bu çözümleri hayata geçirmek, bir kararlılık ve yaratıcılık meselesidir…

Önümüzdeki Değişim

Açık olan şey şu ki, SKH’lere ulaşmak hayal gücümüzün ötesinde yenilik ve iş birliğini gerektiriyor. Kademeli değişim yeterince faydalı olmayacaktır. Önümüzdeki zorlukları çözmek için yıkıcı, ezber bozan düşünce ve gelişmelere ihtiyaç duyacağız. Birçok bakımdan lider olmanın anlamını yeniden keşfedip, iş dünyasına nasıl değer katabileceğimizi düşünmeli ve iş yapış şeklimizi gözden geçirmeliyiz.

Bu dönüşüm, şirketlerin stratejilerinin ve operasyonlarının temeline ortak değerleri ve ilkeleri koymayı kritik bir konu haline getirecek.  CEO’ların zoru seçecekleri ve uzun vadeli düşünecekleri yeni bir liderlik şekli gerekiyor.

UN Global Compact olarak sürdürülebilir bir dünyaya dönüşümü katalize etmek için çalışıyoruz. Vizyonumuz, arzu ettiğimiz dünyayı yaratmak için sürdürülebilir işletmelerin ve paydaşların küresel bir harekete dahil etmek. SKH’leri sorumlu ve yenilikçi iş uygulamalarına dönüştürmek için uğraşıyoruz. Kendimizi dünyamızda kalıcı etkiler bırakacak eylem ve çözümleri şekillendirmeye ve hızlandırmaya adamış durumdayız.

Boşa harcayacak vaktimiz kalmadı. Dünyamızın tehlikede olduğu ve insanlarımızın acı çektiği bir noktaya ulaştık. Zaman geldi, beraber çalışarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabiliriz.

X