İş Dünyasında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık CEO Yuvarlak Masa Toplantısı

(26 Şubat 2019, WPP-GroupM) SKH’lere ilke temelli bakmak ve hedeflere ulaşılmasında insan haklarının rolünü Türkiye iş dünyası gündemi ekseninde tartışmak amacıyla Global Compact Türkiye ve UN Türkiye, 2018 yılında insan haklarını çeşitli boyutları ile ele alan CEO Yuvarlak Masa toplantılarını başlattı. “İş Dünyasında İnsan Hakları” başlıklı ilk toplantı 14 Eylül 2018 tarihinde, “Mültecilerin Entegrasyonu ve İş Dünyasının Rolü” başlıklı ikinci toplantı 19 Kasım 2018 tarihinde düzenlenirken, ilk toplantının çıktıları, 10 Aralık İnsan Hakları Günü için hazırlanan küresel raporda yer aldı.

İş dünyasının sahip olduğu kaynaklar sayesinde dönüştürücü bir etki yaratabileceğine inanan Global Compact Türkiye, son yıllarda iş dünyasının gündeminde hızla yükselen bir konu olan çeşitlilik ve kapsayıcılığı tartışmak amacıyla, CEO Yuvarlak Masa Toplantılarının üçüncüsünü, 26 Şubat 2019 tarihinde “İş Dünyasında Kapsayıcılık ve Çeşitlilik” temasını tartışmak üzere düzenledi. Toplantı WPP Türkiye Ülke Müdürü Demet İkiler ev sahipliğinde WPP Türkiye Ofisi’nde gerçekleştirildi.

WPP Türkiye Ülke Müdürü Demet İkiler’in ev sahibi olarak konukları karşılamasının ardından, toplantı Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin’in açılış konuşmasıyla başladı. Seçkin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 70. yılı vesilesi ile bir kereye mahsus planlanan bu toplantıların katılımcıların isteği ve enerjisiyle bir toplantı serisine dönmesinin bu anlamda umut verici olduğunu vurguladı. Bu toplantıların en önemli çıktısının, akıllarda faydalı sorular bırakmak olduğunu belirten Seçkin, bazen doğru sorular sormanın verilen cevaplardan daha önemli olduğunun altını çizdi.

Egon Zehnder’in Yönetici Ortağı Murat Yeşildere’nin moderasyonunu üstlendiği toplantı, çeşitlilik ve kapsayıcılığın tanımının tartışılması ile başladı. Toplantıda çeşitlilik ve kapsayıcılığın şirketler için önemi ve sunduğu fırsatların yanı sıra ve bu alanda şirketlerin karşılaştıkları engel ve riskler de ele alındı. Toplantı şirketlerde kapsayıcı bir kültür oluşturmada liderin görevinin tanımlanması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile devam etti. Toplantıda, Türkiye iş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda gündem oluşturmak ve bu gündemin sürdürülebilirliğini sağlayarak dönüştürücü bir etki yaratmak amacıyla, bundan sonra işbirliği yapılabilecek konular ve atılabilecek adımlar olarak aşağıda belirtilen başlıklar öne çıktı:

 • Yürütülen Çalışmaların Ortak Bir Girişime Dönüşmesi: Toplantıya katılan çoğu şirketin benzer alanlarda projeler yürütmesinden hareketle, tüm bu çalışmaları bir araya getirerek etkisini artıracak ortak bir girişime dönüştürülmesi.
 • Ortak Etik Kod Oluşturulması: Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının ilkelere bağlı bir şekilde yürütülmesi ve “ortak değerler”e ulaşılması için şirketlere yol gösterecek bir etik kod oluşturması.
 • Etkin Liderlik: Konunun en üst seviyede sahiplenilmesi ve kurum kültürünün kapsayıcı hale getirilmesi için liderlerin öncü olması.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková-Sollorano, kendisi açısından toplantının en ilham verici yanının, her şirketin kendi perspektifinden konuya nasıl yaklaştığını görmek olduğunu açıkladı. Bugün, toplumun geniş kesimlerine mesajlarını ulaştırmada şirketlerin tüm diğer aktörlerden daha etkili olduğunu, bu anlamda şirketlerin düşündüklerinden çok daha güçlü olduğunu hatırlattı. Şirketlerin, bu güçlerinin farkında olarak daha cesaretli olmalarını ve zeki pazarlama teknikleri ile bu güçlerini olumlu bir etkiye dönüştürmelerini rica etti. Ortak bir ekosistem yaratmanın önemli olduğunu vurgulayarak, UN Global Compact’in tam da bunun için olduğunu dile getirdi. İş dünyasının ortak sorunlara akıllı çözümler üretmesi durumunda karlılığını da artıracağını sözlerine ekledi.

Mustafa Seçkin yaptığı kapanış konuşmasında, “Herkesin farklı ve herkesin eşit olduğu bir organizasyon kurmak bizim elimizde. Bunun için birbirimizi daha çok dinlemeye, daha çok tartışmaya ve çalışmalarımızı birleştirip kartopu etkisi yaratmaya ihtiyacımız var” diyerek iş dünyasına işbirliği çağrısında bulundu.

Toplantı Katılımcıları:

 • Ümit Boyner, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi
 • Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su
 • Ahmet Levent Yüksel, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü
 • Ahmet Erdem, Shell Türkiye Ülke Başkanı
 • Murat Kansu, Microsoft Türkiye Genel Müdürü
 • Mehmet Keteloğlu, Google Türkiye Başkanı
 • Kamuran Uçar, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Asya & İran Genel Müdürü
 • İzel Levi Coşkun, Mazars Denge CEO’su
 • Demet İkiler, WPP Türkiye Ülke Müdürü
 • Irena Vojáčková-Sollorano, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü
 • Mustafa Seçkin, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
 • Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri: Aysun Sayın, Ebru Bakkaloğlu Tüzecan, Ata Selçuk, Servet Yıldırım ve Ege Yazgan

 

Fotoğraf Albümü 

X