İş Dünyasında LGBTİ Bireylerin İnsan Haklarını Tesis Etme Sorumluluğu Atölye Çalışması

 

(7 Şubat 2020, İstanbul) Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, iş dünyasının operasyonlarında ve değer zincirlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı tüm kimlikler ve gruplar için tesis eden bir iş dünyası için dönüşüme öncülük etme amacıyla 2019 yılında kuruldu.

Çalışma Grubu, öncelikli alanlarını

– Engelli bireylerin iş hayatına entegrasyonu
– İşgücü piyasalarına uyum
– Mültecilerin güvenceli istihdamı ve sosyal içerme
– İş dünyasında LGBT-I bireylerin insan haklarını tesis etme sorumluluğu
olarak belirledi.

İş Dünyasında LGBTİ Bireylerin İnsan Haklarının Tesisi Alt Çalışma Grubu, bu konuda şirketlerin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak amacıyla bir atölye çalışması düzenledi.

Atölye Çalışmasının birinci bölümünde KAOS GL temsilcisi Murat Köylü katılımcılara hak temelli yaklaşım temelinde kavramsal bir çerçeve sundu. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Mary Lou O’Neill ve Dr. Selma Değirmenci, iş dünyasında LGBTİ bireylerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine dair araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Atölye Çalışmasının ikinci bölümünde, katılımcılar LGBTİ bireylerin insan haklarını tesis etmek konusunda iş dünyasının yaşadığı zorlukları ve bu konuda ilerleme kaydedilmesi için atılabilecek adımları tartıştı.

 

X