İşletmeler Haricindeki İmzacılar İçin “Sorumluluk Bildirimi” Yönergeleri duyuruldu

(31 Ekim 2013) UN Global Compact, işletmeler haricindeki imzacılarıyla yeni bir dönemi başlatarak, Sorumluluk Bildirimi (Communication on Engagement – COE) yükümlülüğünü Ekim 2013’te duyurdu. Bu raporlama mekanizması işletmeler haricindeki imzacıların oluşuma daha aktif şekilde dahil olmalarını ve işletmelerle de daha başarılı bağlantı kurmalarını amaçlıyor.

Sorumluluk Bildirimi, sivil toplum, akademi, iş dernekleri ve diğer işletmeler harici imzacıların bağlılıklarını şeffaflıkla bildirmeleri ve UN Global Compact’i ne şekilde desteklediklerini açıklamalarını sağlayacak bir araçtır. Sürekli gelişim ve bağlılık ruhu içinde, işletmeler harici imzacılar oluşuma destek olacak aktivitelerini ve bunların sonuçlarını paydaşlarına iki yılda bir duyurmak yükümlülüğündedirler. Mümkün olduğu takdirde, bu Sorumluluk Bildirimi bir kurumun yıllık raporu gibi birincil paydaş bildirimine dahil edilmelidir. Bütün Sorumluluk Bildirimi raporları Global Compact websitesine yüklenmelidir ve herkesin erişimine açık bulundurulacaklardır.

İşletmeler harici imzacılar, UN Global Compact imzacısı olmalarından itibaren iki yıl içinde bir Sorumluluk Bildirimi sunmak durumundadırlar. Halihazırda imzacı bulunan işletmeler harici kurumlar ise ilk Sorumluluk Bildirimlerini 31 Ekim 2013 tarihinden itibaren iki yıl içinde sunmak durumundadırlar. Bildirimin iki yılda bir sunulmaması durumunda ise imzacılar “iletişimsiz” olarak belirleneceklerdir. “İletişimsiz” bulunan kurumlar bir yıl içinde bir Sorumluluk Bildirimi sunmadıkları takdirde UN Global Compact imzacı listesinden çıkarılacaklardır.

 

Daha fazla bilgi ve Sorumluluk Bildirimi Yönergesini edinmek için lütfen tıklayınız

Tanıtım webinar’ı için tıklayınız

İletişim

Ana Blanco – blanco@unglobalcompact.org

Global Compact İmzacılarla İlişki Yönetimi Takımı – participants@unglobalcompact.org

X