İstanbul, ‘Barış İçin İş Dünyası’nın Başkenti Oldu

(30 Eylül 2014, İstanbul) İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklı dört ana alanda çalışmalar gerçekleştiren UN Global Compact’in ‘Barış İçin İş Dünyası’ platformunun ilk yıllık konferansı, 29-30 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Türkiye’nin Kolombiya ile birlikte Platforma en fazla imzacısı bulunan iki ülkeden biri olduğunu belirtti.

UN Global Compact, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olarak dünya çapında 12 binin üzerinde imzacısıyla işletmeleri evrensel ilkelerin ışığında faaliyet göstermeye davet ediyor. Bu çerçevede ‘İnsan Hakları’ ana başlığı altında oluşturulan ‘Barış İçin İş Dünyası’ girişiminin ilk yıllık konferansı, 35 farklı ülkeden gelen ve aralarında imzacı şirketler, ulusal ağlar, iş dünyası kuruluşları ve Birleşmiş Milletler’den temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik katılımcıyla, İstanbul’da düzenlendi. Barış için İş Dünyası girişimi hakkında daha fazla bilgi için:  www.business4peace.org

Global Compact Türkiye’nin ortağı olduğu konferansın diğer ortakları İstanbul Ticaret Odası, Sorumluluk Sahibi Yönetim İlkeleri Platformu (PRME), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Synergos’tu. Konferansta, 2014 yılında iş dünyası tarafından barış için gerçekleştirilen küresel çaptaki başarılı çalışmalar değerlendirilerek; ‘Barış İçin İş Dünyası’ girişiminin, 2015 sonrası kalkınma ve sürdürülebilirlik gündemi kapsamında ne şekilde konumlandırılacağı gündeme getirildi. Ayrıca ulusal ağlar ve şirketlerin temsilcileri, çoklu oturumlarda iş dünyasının barışa yönelik ortak temalarını değerlendirme fırsatı buldu. Barışın geliştirilmesinde kilit rol üstlenebilecek sektörler tanımlanarak; tedarik zinciri yönetimi odağında muhtemel eylem planları oluşturuldu.

Konferansın ilk gününde gerçekleşen “Barışın Ticari Getirileri” başlıklı panelde uluslararası iş dünyası liderleri, barışı desteklemeye yönelik kazanımlar üzerine görüşlerini paylaştılar. Sadece faaliyet bazlı, hukuki ve itibara dayalı riskleri yönetmek amacıyla değil, uzun soluklu başarı ve performans için atılması gereken adımlarla ilgili düşüncelerin ifade edilmesinin ardından katılımcılar, şirket içi projelerde atılabilecek adımlar konusunda farklı bakış açıları edindiler.

Birinci günün sonunda gerçekleşen imza töreninde Barış İçin İş Dünyası destek bildirgesini Global Compact Türkiye’den Akyürek Kardeşler Tarım Makinaları, Bilim İlaç, Boyner Grubu, Sun Tekstil, TÜRKONFED ve TÜSİAD imzaladılar.  AKUT ise platformun Türkiye’den destekçisi olarak beyanda bulundu. Sene içinde girişimi imzalayan Alvimedica, Tayburn Kurumsal ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye’den 9 imzacıyla ulaşan B4P girişimi, Kolombiya’dan sonra en çok imzacıya sahip ulusal ağ oldu.

Konferansın ikinci günündeki “Bilgi ve Deneyimin Barışa Yönelik Ortak Harekete Geçirilmesi” başlıklı oturumda ise UN Global Compact’in bir oluşumu olan ‘Sorumluluk Sahibi Yönetim Bilimleri Eğitimi İlkeleri’ ile ‘Barış İçin İş Dünyası’ girişimi arasında olası iş birliği imkanları değerlendirildi. Katılımcılar arasında barışı geliştirmeye yönelik bilgi ve deneyim paylaştı.

Konferansta konuşan Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, “Türkiye hem iç barışın, hem de Dünya barışının başkenti olmalı. Ekonomik gelişme ve barış biri birini besleyen iki olgudur. Ekonomik aktivite olmadan barış, barış olmadan da ekonomik gelişme olmaz. Bu nedenle, iş dünyasının rolü kritik önemdedir. Türk iş dünyasının bu konudaki duyarlı ve öncü liderlerini örnek oluşturdukları için kutluyorum” dedi.

Barış İçin İş Dünyası imza töreninin ardından gerçekleşen kokteylin açılış konuşmasını ‘Barış İçin İş Dünyası’ Platformu Başkanı ve Global Compact Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Sir Mark Moody-Stuart gerçekleştirdi. Sir Moody-Stuart konuşmasında “Barış İçin İş Dünyası platformunun oluşturulmasının bir yıl ardından gerçekleştirilen bu toplantı, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini barış için bir araya getirdi. İş dünyasının barışa yönelik somut katkıları; çatışmaya taraf olmuş grupların istihdamından, farklı dine mensup dezavantajlı grupların topluma katılımının sağlanmasına kadar geniş yelpazede örneklerle değerlendirildi” diye belirtti.

Barış İçin İş Dünyası platformunun Türkiye’deki ilk imzacısı Alvimedica’nın CEO’su Dr. Cem Bozkurt ise konferansın kapanışındaki imza töreninde kapanış konuşmasını gerçekleştirdi ve şunları söyledi: “B4P gibi global barış odaklı bir oluşumun parçası olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Bu önemli girişim 1 yaşını doldurdu. Bugünkü 6 yeni kurum ve kuruluşla birlikte, Türkiye’den bu oluşuma katılım sayısı ise 9’u buldu. Bir sene içinde yaşanan bu gelişme elbette kayda değer, ancak maalesef ki yeterli değil. Özellikle Türkiye gibi sınırdaki komşularında derin çatışma ve anlaşmazlıkların yaşandığı ülkelerin iş dünyası temsilcileri olarak, barışa daha güçlü şekilde sahip çıkmalıyız. Sürdürülebilir bir gelecek ve istikrarlı bir ekonomik ortama ancak barış varsa sahip olabiliriz.”

X